هر تهرانی چند لیتر آب می تواند مصرف کند؟

مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب شرکت آب تهران گفت: الگوی مصرف برای هر خانواده و فرد به ترتیب ۱۴هزار متر مکعب و ۱۵۰ لیتر در نظر گرفته شده است.

هر تهرانی چند لیتر آب می تواند مصرف کند؟

سید زاده گفت: طبق شاخص های تعریف شد هم اکنون  مصرف لحظه‌ی آب تهران به ۴۰ هزار لیتر در روز رسیده و میزان ذخیره آب در سدهای شهر تهران به ۹۰۰ هزار متر مکعب رسیده که این میزان  ذخیره در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۱۱۰ هزار مترمکعب بوده است‌.

به گفته مدیر کل دفتر مدیریت  منافع آب شرکت آب تهران  میانگین مصرف آب برای هر فرد ایرانی ۱۵۰ لیتر و برای خانواده ها ۱۴هزار متر مکعب در نظر گرفته شده است.

او می گوید:  اگر بیش از مدیریت آب مصرف شود باید اقدامات لازم در حوزه کنترل  مصرف آب و  استفاده از تجهیزات کاهنده آب به شیوه های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر