متقاضیان مسکن ارزان دولتی بخوانند

تقی دخت بیان کرد: واحدهای تکمیل‌شده نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی نیز به زودی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. برخی از متقاضیان نیز خواهان استفاده از تسهیلات بانکی خود مالکین بودند که برای این افراد نیز یک هزار و ۶۳۲ پروژه تعریف شده است.

متقاضیان مسکن ارزان دولتی بخوانند

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان واجد شرایط نهایی هستند.

جلال تقی‌دخت اظهار کرد: تعداد کل متقاضیان نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی ۱۶۸ هزار و ۴۹۴ خانوار بوده که ۱۶۶ هزار و ۲۸۶ متقاضی تاکنون تعیین تکلیف شده اند.

وی ادامه داد: برنامه ابلاغی چهار ساله برای آذربایجان غربی در بخش نهضت ملی مسکن ساخت ۱۷۸ هزار و ۹۶۲ واحد مسکونی است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر نیز حدود ۶ هزار واحد در مرحله فونداسیون، ۳ هزار و ۶۲۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف و ۲۴۸ واحد تکمیل شده و آماده تحویل به متقاضیان است.

تقی دخت بیان کرد: واحدهای تکمیل‌شده نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی نیز به زودی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: برخی از متقاضیان نیز خواهان استفاده از تسهیلات بانکی خود مالکین بودند که برای این افراد نیز یک هزار و ۶۳۲ پروژه تعریف شده است.

تقی‌دخت ادامه داد: طرح جوانی جمعیت نیز از دیگر مسائل مورد توجه بوده و خانوارهای دارای سه فرزند می‌توانند بر اساس ضوابط زمین رایگان دریافت کرده اقدام به ساخت مسکن کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: میزان اراضی احصاشده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان ۴ هزار و ۲۵۰ هکتار است.

تقی دخت اضافه کرد: از این میزان اراضی احصا شده، ۷۷۳.۷۶ هکتار زمین در سامانه ثبت و تحویل متقاضیان داده شده است./ مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر