خبر فوری:

در قرعه کشی سومین فروش یکپارچه خودرو شانس هر نفر چقدر است؟

6 میلیون و 195 هزار و 732 نفر که جزو طرح جوانی جمعیت و طرح خودروهای فرسوده قرار نمی گیرند بر سر دستیابی به 18 هزار خودرو با هم رقابت می کنند .

در قرعه کشی سومین فروش یکپارچه خودرو شانس هر نفر چقدر است؟

در سومین دوره نام نویسی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو،  ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر ثبت نام کردند که از این میزان ۳۶۴ هزار و ۸۳ نفر یعنی معادل ۵ و چهار دهم درصد متقاضی طرح جوانی جمعیت و ۱۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر معادل، یک و نه دهم نفر، متقاضی طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده بوده اند.

در سومین دوره قرعه کشی یکپارچه حدود ۶۰ هزار خودرو عرضه شده  که  ۵۰ درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی جمعیت و بیست درصد ظرفیت قرعه کشی به خودروهای فرسوده اختصاص می یابد که بر این اساس ۶ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۷۳۲ نفر که جزو طرح جوانی جمعیت و طرح خودروهای فرسوده قرار نمی گیرند بر سر دستیابی به ۱۸ هزار خودرو با هم رقابت می کنند یعنی به طور متوسط از هر ۳۴۴ نفر یک نفر برنده می شود.

 

 

 

منبع: تسنیم

دیگر رسانه ها

ارسال نظر