خبر فوری:

علت حادثه ترکیدگی لاستیک هواپیما در مشهد اعلام شد

گزارش علت ترکیدگی لاستیک هواپیما در مشهد منتشر شد.

مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی گفت: گزارش علت حادثه ترکیدگی لاستیک هواپیما در مشهد، پس از تحقیق و بررسی در سازمان هواپیمایی منتشر شد.

حسن رضایی فر گفت: امروز علت بررسی سانحه ترکیدگی لاستیک هواپیما در مشهد و وارد شدن صدمه به موتور هواپیما به سازمان هواپیمایی کشور ارائه شد که ترکیبی از علت ها زمینه ساز ترکیدگی لاستیک  شده است.

به گفته مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی  یکی از علل  ترکیدگی لاستیک، باند فرودگاه مشهد بوده و دیگری خطای خلبان و در کنار آن باند فرودگاه مشهد علت تکمیل کننده بوده است .

امروز رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بود که این علت ترکیدگی بحث و بررسی شده که یکی از علل  تغییر فصول و باند است که گزارش دقیق آن منتشر می شود.

گزارش علت ترکیدگی لاستیک هواپیما

دیگر رسانه ها

ارسال نظر