خبر فوری:

خبر مهم از نرخ جدید سود بانکی | نرخ سود بین بانکی کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ جدید سود بین بانکی اعلام شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۱۳ درصد رسید.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۶ مرداد با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۲۱.۱۳ درصد رسید.

 پیش از این در اواخر ماه پیش نرخ سود بین بانکی  به ۲۱.۳۱ درصد رسیده بود.

جدول زیر شرح نرخ سود بانکی را نشان می دهد.

نرخ سود بانکی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر