خبر فوری:

پاسخ همتی به رییس جمهوری

با مقاومت می‌شود تحریم را بی اثر کرد یا نه؟

رئیس اسبق بانک مرکزی در پستی در اینستاگرام خود به این پرسش که " با مقاومت می‌شود تحریم را بی‌اثر کرد یا نه؟" پاسخ داد.

عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، در پستی در اینستاگرام خود نوشت:" با مقاومت می‌شود تحریم را بی اثر کرد یا نه؟ اگر منظور فشار بیشتر به رمدم نباشد، میشود اثرآن را کم کرد. تحریم رشد اقتصادی کشور را نشانه رفته است. رشد منفی سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد بلند مدت اقتصاد، نتیجه نااطمینانی ناشی از تحریم است. با مهار تورم می‌توان نااطمینانی را کاهش داد."

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر