خبر فوری:

کام پرستاران با این خبر شیرین شد؛ حقوق‌ها چند درصد افزایش پیدا کرد؟

اصغر کاظمی با اشاره به حق پرستاری افراد دارای معلولیت با شدت معلولیت شدید و خیلی شدید که در دهک یک تا هفت قرار دارند، گفت: در حال حاضر کمک هزینه حق پرستاری معلولان به مبلغ یک میلیون تومان به حساب حدود ۷۱ هزار فرد معلول واریز می‌شود که مصوب شده است در سال جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.

به گزارش عرشه آنلاین، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش ۲۰ درصد حق پرستاری طی سال جاری و با بیان اینکه سازمان بهزیستی برحسب میزان توان و بودجه موجود برای میزان افزایش کمک هزینه حق پرستاری تصمیم‌گیری می‌کند، افزود: مصوب شده است کمک هزینه حق پرستاری در سال جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد و همچنین ۳۰ هزار نفر از افراد پشت نوبتی نیز از پشت نوبت خارج شده و به تعداد افراد مشمول حق پرستاری اضافه خواهند شد که این اتفاق در ماه جاری (مردادماه) رخ می‌دهد.

کاظمی در ادامه از پشت نوبت بودن ۱۲۶ هزار فرد دارای معلولیت مشمول برای دریافت کمک هزینه حق پرستاری خبر داد و یادآور شد: برای پرداخت کمک هزینه حق پرستاری به مشمولان، نیازمند ۱۲۶ میلیاردتومان اعتبار هستیم. البته از این ماه ۳۰ هزار نفر از افراد پشت نوبتی وارد چرخه دریافت کمک هزینه حق پرستاری خواهند شد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر