خبر فوری:

صدور بخشنامه‌ افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.

بنابر اعلام روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، بر اساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۹‌ اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی‌کار و تصویب‌نامه مورخ ۱۸‌ خرداد ۱۴۰۱ و اصلاحیه مورخ ۲۳‌ خرداد ۱۴۰۱ ﻫﯿات‌ محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است:

الف) میزان افزایش مستمری‌ (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی)

از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان پنجاه و هفت و چهار دهم درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (ده درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش ۵۷ ممیز ۴ درصدی خواهند بود.)

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.

ج) تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱

چنانچه مجموع دریافتی مستمری‌بگیران مشمول ماده (۱۱۱) قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱» پرداخت می‌شود. مبلغ مذکور در خصوص مستمری‌بگیران جزیی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۲ کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی: مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

کمک‌هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۹۵ ریال

کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند: مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

۳ کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

۴ کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

 

دیگر رسانه ها

 • مهدی

  سلام به درد معلولان جسمی حرکتی شدید هم باشید کل مستمری ما ۳نفر ۸۰۰ هزار تومان واریز می‌شود میشه زندگی کرد لطفا عنایتی هم به ما شود

 • ناشناس

  همش چرت وپرت ماخواهان اجرای سی وهشت درصد هستیم

 • ناشناس

  تمام تلاش دولت برای اینکه حق را ندهند
  نمیدونم مگه صندوق بازنشستگان تامین ا جتماعی ارث باباشونه یا از دولت بوجه میگی ره که مصوبات هیت مدیره وسازمان را گذاشتن کنار و دلبخواهی افزایش میدهند این صندو ق تماما مال کارگران و بازنشسته هاست و دو لت بزرگترین بدهکار آن میباشد از عجایب رو زگاره که به ضعیف ترین قشر بدهکار باشی و بدهیتو ندی و دم از عدالت بزنی درضمن اون یکه در دوران خدمت حداکثر بیمه پرداخت کرد ه چرا باید الان دریافتی کمتر داشته باشه عدالت یعنی هر چیزی به مقدار و در جای خود ش نه مساوات کمونیستی این روش مساوات گستر ه نه عدالت وبزودی همگی حداقل بگیر میشوند اینکار نه شرعا نه قانونا و نه عرفا درست ه اگه به قیامت اعتقاد دارین بدانید که ضا یع کردن حق به این راحتی نخواهد بود

 • صابر

  آخه دولتمردان ما جانباز ها چه گناهی داری م چرا حق ما را پرداخت
  نمی‌کنی خواه ش میکنم رسیدگی‌کننده شصت سالم است
  نه خونه دارم نه ماشین وووووو

 • حمزه رحیمی

  کلا ۸۰ هزار تومان به خدمات جنبی بازنشستگ ان نسبت به سال گذشته اضافه شده. این همه بوق و کرنا برای چیست خجالت نمی کشند نامر دا

 • ج

  یعنی هیچ به اضافه باضافه سال ۱۴۰۱ نسبت ب ه سال قبل هفتاد هزار با تورم ۴۰ در صد س ال ۱۴۰۱

 • سادات

  حضرت عباسی اینقدر با اعداد و ارقام بازی نکنید بابا جان حساب خیلی روشنه کارگر خود ش سالها حق بیمه پرداخته طبق قانون باید ا لان تامین اجتماعی حقوق مکفی بهش بده حالا چرا نمیدن چون دولت محرومین برای اولین ب ار تو این سالها خیلی مستقیم دست در جیب ب ازنشسته ها کرده جناب دولت محرومین لطفا د ست تون از جیب مردم بیرون بیاریید با مالت جاره ی خودتون بزل و بخشش به هواداراتون ک نید

 • نصرت روان بد

  سلام ریاست محترم تامین اجتماعی انگار خوا ب تشریف داریدمگر نمی‌بینید که چه بی عدال تی در حق میانه بگیران مخصوصا زنان که حق اولاد وعایله مندی به انان تعلق نمی‌گیرد شده است اینهایی که شما می فرمایید خودمان در احکام دستکاری شدیتان مشاهده کردیم اگ ر کمی انصاف داشته باشید با بازنشستگان در برگرداندن حقشان همکاری می کنید نه توضیح ات دهن پرکن ولی بی محتوا بدهیدانصاف هم چ یزه خوبی است حواستان به موقعبتتان باشد ی ک موقع به خطر نیفتد

 • ناشناس

  سلام اقای مدیر عامل محترم تامین اجتماعی چندروزی صبرمیکردیدبخشنامه صادرکنیدچه عجله ای بود تاشایداونای که پیگیرابطال این ۱۰ درصدلعنتی هستن شاید خداوند کمک کرد درستش کنن عزیزم


 • قدیر زینالی

  سلام نسبت به همکاران حقوقم کمتر شده من۲۶سال و هم کارم۲۰سال تفاوت حقوق برای من ۲ملیون و ۴۴هزار به همکاران ۲ملیون و ۲۰۰هزار عایلمون هم یکیه چرا باید فرق بکنه

 • ناشناس

  چرا ۲۵ درصد از همسان‌سازی بازنشستگان مون ده ندادید

 • محمدی

  چرا به گفته مصوبه عمل نشده وقت دولت مردان از حق بازنشستگان می خورن به ۵۷ درصد باید ۲۷۷۰۰۰۰تومان چرا ۱۱۳۸۰۰۰ تومان پرداخت شده جواب گو باشید

 • محمدی

  مسئولین محترم بنده ۳۵ سابقه دارم متفاوت خرداد طبق مصوبه ۵۷ در صد پرداخت نشده ۱۱۳۸۰۰۰ تومان پرداخت لطفا با این شماره جواب پاسخ بدین ۰۹۱۰۰۶۴۳۸۶۴

 • نوروز رشیدی

  سلام برای ده میلیون حدود یک سال است ثبت نام کردم هیچ خبری نیست تا به صد پنجاه میلیون برس

 • مهدی حسینی

  این کجاش خبر ویژه هست این مزایا را ما با زنشسته ها میگرفتیم از قبل فقط و فقط کمتر از ۱۰ درصد اضافه شده این کلاه براداریه چرا یک خبر دروغ را اینقدر بزرگش میکنید ه یچ چیز جدیدی توی این مزایا نیست .

 • نادر

  خجالت بکشید کمتر این بخشنامه تقلبی دولت محرومان را در معرض دید قراردهید و با روا ن بازنشسته ها بازی کنید حق‌الناس که دیگه تعریف کردن نداره انشاالله در جلسه امروز مجلس این بخشنامه تقلبی ابطال و برای همی شه به سطل زباله می‌رود همانطوری که وزیرش رفت وفط ۳۸درصد شورای عالی کار قابل قبول و قانونی می باشد

 • ناشناس

  جراید چرا خبرهای قدیمی تاُمین اجتماعی را درج میکنند ؟ این مصوبه و ابلاغیه غیر قا نونی دولت ابطال خواهد شد .‌
  لطفاً اخبار واهی را حذف کنید

 • ناشناس

  خلاصه افزایش حقوق را ماست مالی کردن

 • ناشناس

  چیز جدیدی نداشت بازهم حق مارو که 35سال ح ق بیمه دادیم خوردیم یه آب هم روش
  نمی‌دونم چطور می‌خواین جواب بدین کجای ق انون شرعی نوشته میتونید از مال دیگران صد قه بدید

 • یدالله فیضی اردهای

  با سلام من با35 سابقه کار یک میلیون و صد هزار تومان افزایش یافته این کجا ی عدالت است جمعی در یافت ام شده 5700000تومان با این گرانی به کجا می رسد

 • ناشناس

  ایا بازنشستگان راضی کردین

 • علی

  خواهشنٱ دولت محترم مصوبه ۵۷درصد را به هم ه مستمر بگیران یکسان اجرا کنند تادرحق کس ی ظلم نشود ،

 • هادی م

  این افزایش حقوق بازنشستگی توهین محسوب شد ه که خرج یک روز یک طلبه روحانی نیست بترس ید از خدا که چوبش صدا نداره

 • حسن علیزاده

  این اعداد و ارقام ریالی افزایش حقوقی که تامین اجتماعی و وزارت رفاه در بوق و کرنا میکنند با هزینه های دلاری زندگی خانوار که هر لحظه نیز رو به افزایش است کی جور د ر می اید من یک میلیون به حقوقم اضافه شده در صورتی که بهگفته وزیر راه ۲۵ درصد بای د به کرایه خانه ام اضافه شود که می شود ۴ میلیون تومن بقیه هزینه های زتدگی در طول ماه که نسبت به سال گذشته چندین برابر شد ه بماند.

 • علیرضا

  همش دروغ و حقه بازیه برای خاموش کردن اعت راض به حق بازنشستگان، لعنت به سرمایه دار ان و مرفهان بی درد و آقا زاده ها، و سای تهایی مثل شما که ترویج دروغ میدهند...

 • ناشناس

  با سلام طبق حکم مستمری بنده باید 5580000 هزار تومان باشد مابه‌التفاوت پرداختی 145 000کمتر بود چرا؟

 • ناشناس

  سلامخدا شاهده با ۵میلیون میشه زندگی کرد با مریض سرطانی شما باشید زندگی می‌کنید فردای قیامت خوابه هستید این عدالت نیست درست فکر کنید مردم گناه دارند

 • فریده جلالی پور

  هزینه ها به ميليارد، برای خودشون به میلی ارد. برای کارگر به ریال محاسبه میشه

 • ناشناس

  مگه فقط خورد و خوراک هست ؟؟؟ بابا چرا نم یفهمید اجاره خونه ده درصد افزایش داشته . ..یا اجناسی که مایحتاج زندگی هست ده درصد افزایش داشته ؟؟؟؟ مگه دارید از جیبتون م یدید ؟؟؟

 • keramat pahlevani

  با همه این وراجی که کردین فقط یک میلیون دویست به حقوق ها اضافه شده

 • ناشناس

  طبق ماده ۹۶ حقو حقوقمون بدین نه صدقه دول ت

 • مریم

  والا با این افزایش قیمت ها این حقوقی که میدید کفاف ۱۰ روز و میده اونم حالا قناعت کنیم ،وگرنه یه مهمونی یا مریضی باشه یه روزه تموم میشه
  خدا ازتون نگذره

 • اميري

  سلام چطور همسان سازي شده همسر من سي سالو پنج ماه كاركرده با كسي كه بيست سال كار كرده يكي حساب كرديداخه اين درسته

ارسال نظر