خبر فوری:

آخرین قیمت دلار متشکل، طلا و سکه در بازار

در بازار امروز قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار متشکل بالا رفت.

در بازار امروز  قیمت طلا ؛ قیمت سکه و قیمت دلار متشکل بالا رفت. 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز - شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱,۸۴۰ -۰.۶۰ -۰.۰۴ 06:00

۱,۸۴۰ -۸.۲۰ -۰.۴۵ روز قبل

۱,۸۴۹ ۲۷ ۱.۴۷ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز - شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۳۹ درصدی به ۱,۴۳۱,۴۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱,۴۳۱,۴۰۰ ۱۹,۹۰۰ ۱.۳۹ 11:27

۱,۴۱۱,۵۰۰ -۲۷,۳۰۰.۰۰ -۱.۹۴ ۲ روز پیش

۱,۴۳۸,۸۰۰ -۳۵,۹۰۰.۰۰ -۲.۵ ۳ روز پیشآخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۱.۵۹ درصدی، از ۶,۱۰۶,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و شش هزار) تومان به ۶,۲۰۵,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنج هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۳۰۱ (بیست و هفت هزار و سیصد و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۲۷,۳۰۱ ۱۱ ۰.۰۴ 11:29

۲۷,۲۹۰ -۴۸.۰۰ -۰.۱۸ روز قبل

۲۷,۳۳۸ ۴۸ ۰.۱۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۳ 11:29

۱۵,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۷ ۲ روز پیش

۱۵,۲۰۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰.۰۰ -۳.۶۲ ۳ روز پیشآخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز - شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۸,۷۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۸,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۷ 11:28

۸,۶۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۱۶ ۲ روز پیش

۸,۷۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۲۹ ۳ روز پیش

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۳,۰۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۳.۸۹ درصدی داشته است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر