خبر فوری:

جدیدترین قیمت گوشت در بازار

این گزارش به بررسی قیمت انواع گوشت بسته بندی موجود در بازار پرداخته است.

مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار است.

بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو خورشتی گوسفندی۲۶۰ تا ۲۶۹۰  هزار تومان، گردن و سردست گوسفندی ۲۲۳ هزار تومان،  ران گوسفندی ۲۳۱هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی ۱۵۰ هزار توماناست.

گفتنی است قیمت‌های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

این گزارش به بررسی قیمت انواع گوشت بسته بندی موجود در بازار پرداخته است.

قیمت گوشت

فهرست قیمت برخی از انواع گوشت بسته بندی موجود در بازار در جدول زیر آمده است.

قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین - ۰.۵ کیلوگرم ۱۴۵,۰۰۰

آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۱۷۸,۵۰۰

گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو - ۱ کیلوگرم ۱۸۳,۰۰۰

گردن گوسفندی پویا پروتئین - ۱ کیلوگرم ۱۹۳,۰۰۰

راسته با استخوان گوسفندی رویال طعم - ۱۰۰۰ گرم ۱۹۷,۰۰۰

سر دست گوسفند رویال طعم - ۱ کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰

شیشلیک گوسفندی زی پرو - ۱ کیلوگرم ۲۴۳,۰۰۰

گوشت گوسفندی خورشتی ممتاز زی پرو-۱ کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰

گردن اسلایس گوسفند زی پرو - ۱.۵ کیلوگرم ۲۷۴,۰۰۰

ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار ۲ کیلوگرم ۴۶۲,۰۰۰

سردست گوسفند زی پرو - ۲ کیلوگرم ۴۶۶,۰۰۰

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر