خبر فوری:

خبر مهم درباره مالیات اصناف

صاحبان مشاغلی که به مالیات ثبت شده شان در اداره امور مالیاتی نسبت به درآمد خود اعتراض دارند به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.

احسانی مهر مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: طبق قانون، پایان خرداد هر سال، صاحبان مشاغل مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی شهرستان محل کارشان در خصوص عملکرد یک سال گذشته خود هستند.

او گفت: صاحبان مشاغلی که فروش درآمدی آنان تا سقف ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال بوده است، اگر تبصره ۱۰۰ و مالیاتی که در آن تعیین شده است را با اداره امور مالیاتی توافق کنند، دیگر نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و همان فرم تبصره کفایت می‌کند.

احسانی مهر گفت: افرادی که میزان درآمدشان از این مبلغ بالاتر است می‌بایست حتما نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: به موجب مصوبه قانون ۱۴۰۰، از پارسال دریافتی دستگاه‌های کارت خوان صاحبان مشاغل به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

او گفت: از آنجایی که امسال اولین سال اجرایی شدن این قانون است و صاحبان مشاغل نتوانسته اند آن طور که باید تفکیک درآمد خود را با دیگر دریافتی‌های کارت خوان‌های شان مدیریت کنند، امکان اعتراض به مالیات ثبت شده مشاغل خود را دارند.

احسانی مهر گفت: در همین جهت، صاحبان مشاغل معترض به میزان مالیات، می‌توانند از طریق شماره ۱۵۲۶ و یا مراجعه به ادارات مالیاتی، درخواست خود نسبت به تجدید نظر در مبلغ مالیات شان را اعلام نمایند./ باشگاه خبرنگاران

دیگر رسانه ها

ارسال نظر