خبر فوری:

ببینید | افشاگری درباره قیمت خودرو و واردات خودروهای خارجی مدل پایین و قدیمی

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: قیمت خودرو در ایران، ۴۰ برابر قیمت خودرو در جهان است.

ارسال نظر