خبر فوری:

خبر خوش سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف

رئیس سازمان مالیاتی از صفر شدن مالیات بیش از یک میلیون واحد صنفی کوچک و متوسط خبر داد.

داود منظور در صفحه توییتر خود نوشت: در رویکر عدالت محور سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط، مالیات یک میلیون و صد هزار مودی، صفر، مالیات هشتاد درصد از مودیان حداکثر ۵ میلیون تومان و مالیات چهار صد هزار مودی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.

در این پیام آمده است: مالیات یکصد هزار مودی بیش از ۲۰ میلیون تومان است./ ایرنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر