خبر فوری:

اجرای آزمایشی رمز پول ملی در کشور

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رمز پول بانک مرکزی بعد از دوره آزمایشی ۶ ماهه، عملیاتی خواهد شد.

علی صالح‌آبادی گفت: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده، لیکن در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: در ماه‌های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. دوره آزمایشی این طرح ۶ ماه خواهد بود.

رئیس شورای پول و اعتبار ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که رمز پول بانک مرکزی تا ابتدای امسال راه اندازی می‌شود؛ اما آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که رمز پول بانک مرکزی تا آخر اردیبهشت هم راه اندازی نمی‌شود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر