خبر فوری:

طرح حذف یارانه نان بدون گرانی

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه سازی مصرف نان در کشور بررسی شده است

ناکارآمدی نظام یارانه های سنگین نان و لزوم اصلاح آن با توجه به فسادهای قیمتی صورت گرفته، موجب شده تا وزارت اقتصاد پیشنهاد ویژه ای را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. طرحی که اگر چه جزئیات چندانی از آن منتشر نشده اما می توان با شواهد و قراین از جمله طرح آزمایشی ارائه نان با کارت یارانه در استان زنجان، کلیات آن را حدس زد.

گزارش خبرگزاری ایرنا حاکی از آن است که در نشست اخیر ستاد اقتصادی دولت، پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه سازی مصرف نان در کشور بررسی شده است که بر اساس آن قیمت گندم و نان برای مصرف کننده هیچ تغییری نمی کند. 

به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی دولت در طرح فوق، اصلاح ناکارآمدی یارانه های سنگین دولت برای آرد باشد. محصولی که طبق آمارها، میزان مصرف سالانه آن در کشور به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن می رسد. با این حال شرکت بازرگانی دولت آن را در سه نوع و سه نرخ در کشور توزیع می کند. 

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر