خبر فوری:

کارگران بخوانند | جدول کامل حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ اداره کار | با این جدول مراقب باشید حقوق ناقص نگیرید

دستمزد کارگران، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش یافت. در ادامه به میزان افزایش و مبلغ حق مسکن و جدول حقوق و مزایای کارگران در سال 1401 اشاره شده است.

دستمزد کارگران، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش یافت. در ادامه به میزان افزایش و مبلغ حق مسکن و جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۱ اشاره شده است.

  بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.بر اساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰  تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵  تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

اینجا را هم بخوانید بخشنامه حداقل و حداکثر دستمزد کارگران ۱۴۰۱ ابلاغ شد | جزییات کامل و دستورالعمل‌های آن + جدول بیمه

 

 

حقوق کارگران

 

جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

 • حد اقل حقوق ۱۴۰۱ کارگران 
 • حقوق و مزایای (ماه ۳۰ روزه) کارگران در ۱۴۰۱
 •  حداقل دستمزد: ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال
 • کمک هزینه مسکن: ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • بن کارگری: ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • حق اولاد: ۴.۱۷۹.۷۵۰ ریال
 • پایه سنوات: ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال

دستمزد کارگران 1401

 

حقوق خالص دریافتی کارگران بدون فرزند و با فرزند

 • حداقل دریافتی کارگران بدون فرزند و بدون سابقه: ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ریال
 • حداقل دریافتی کارگران با یک فرزند: ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ ریال
 • حداقل دریافتی با دو فرزند: ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ریال
 • حداقل دریافتی با ۳ فرزند: ۷.۱۴۳.۶۰۰ ریال

دستمزد کارگران 1401

 

 

حق مسکن سال ۱۴۰۱ افزایش یافت

نتایج شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 1401 مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، 1.393.250 و پایه مزد ماهانه کارگران به 41.797.500 ریال رسید.

 • حق مسکن در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴ درصد افزایش خواهد یافت.
 • حق مسکن در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟
 • حق مسکن در سال ۱۴۰۱ روزانه ۲۱.۶۶۶ تومان
 • حق مسکن در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۶۵۰.۰۰۰ تومان

 

سایر سطوح مزدی کارگران ۱۴۰۱

دستمزد کارگران 1401

پیوست دانلود بخشنامه حداقل مزد و دستورالعمل‌های تبعی ۱۴۰۱

پیوست جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۰ برای تطبیق کارکنان در سال ۱۴۰۱

پیوست جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۱

دیگر رسانه ها

 • محمد

  ۲۰ سال در شرکتی در اصفهان شهرک صنعتی جی تولید مقره برق فشار قوی کار میکنم حقوق اداره کاری میگیریم آمار کاری داریم ولی ح قوقمان به آمار کاری ارتباطی ندارد و حقوق مان تابع اداره کار هست امسال بنابر افزای ش حقوق کارگران کارفرما حقوقمان را تابع آ مار کاری کرده و آمار کاری که چندین سال د ست نخورده بود و حداکثر آمار کاری بود که یک کارگر میتوانست بزند امسال ۴۵ درصد برر وی آمار گذاشته و حقوق امسال را منوط به ز دن این ۴۵ درصد کرده در صورتی که به خاطر نبود مواد اولیه کاری و توان کارگر امکان زدن این ۴۵ درصد نیست حساب کردم ماهانه ۲ میلیون به بالا از حقوقمان کسر میشه برای اینکه به اداره کار مراجعه نکنیم فیش حقوق ی را هم حذف کرده و به صورت جزی هر دفعه م قداری حقوق را میدهد قابل ذکر است این شرک ت تولیدش در انبار نمیماند و فروش فوق الع اده دارد و از نظر درآمدی کمبودی ندارد

ارسال نظر