پدرزن وزیر مسکن مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شد

علیرضا علی‌احمدی، پدر زن مهرداد بذرپاش، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شد

پدرزن وزیر مسکن مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شد

 علیرضا علی‌احمدی، پدر زن مهرداد بذرپاش، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شد

 

در آخرین تغییرات سه عضو جدید در هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران منصوب و «علیرضا علی‌احمدی جشفقانی» به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.علی‌احمدی وزیر آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی‌نژاد بود و مدتی هم ریاست دانشکده مهندسی پیشرفتِ دانشگاه علم و صنعت ایران را بر عهده داشت بر عهده داشت.

 

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 113418

اخبار سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر