خبر فوری:

جزییات کامل جدول افزایش حداقل و حداکثر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ + بخشنامه دستمزد و جدول بیمه

حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.بر اساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰  تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵  تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید : بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ ابلاغ شد | جزییات کامل

حقوق کارگران

 پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

پیوست‌های بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰

پیوست دانلود بخشنامه حداقل مزد و دستورالعمل‌های تبعی ۱۴۰۱

پیوست جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۰ برای تطبیق کارکنان در سال ۱۴۰۱

پیوست جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۱

 دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱

حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفت و گویی اعلام کرد:حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و با یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشیم.(با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود): عمده افزایش بر روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق بر روی تولید می افتد.

۱- از اول سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۰، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۱ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

جزئیات افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.

نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.

در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.

 مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

حق بیمه تان چقدر است ؟

نرخ حق بیمه هر سال، با توجه به فرمولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعیین و ارائه شده است، محاسبه می‌شود و معمولا هر سال، میزان مبلغی که برای پرداخت حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی تعیین می‌شود، چند درصد افزایش دارد.

حق بیمه تامین اجتماعی، هر ساله با توجه به حداقل دستمزد کارگران و تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می‌کند. نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز، به روال سال‌های گذشته، افزایش پیدا کرده است.

معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۱ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند.

سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان در سال ۱۴۰۱

تعداد روز‌های کارکرد x پایه حقوق روزانه + حق مسکن + بن کارگری x سی درصد

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ۱۴۰۱ ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

حق بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه به شرح زیر است:

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و بدون فرزند ۵۸.۲۰۶.۲۵۰ ریال

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و یک فرزند ۶۲.۳۷۰.۴۹۹ ریال

جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر یک سال سابقه و یک فرزند ۶۴.۵۴۰.۴۹۹ ریال

حق بیمه سهم کارگر ۱۴۰۱ و ۴.۰۷۴.۴۳۷ ریال

افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اولین بار بعد از ده‌ها سال حداقل مزد کارگران در 19 اسفندماه تعیین شدو  خبر خوبی برای جامعه کار، تولید و کارگران است و این باعث شده است که در مستمری بازنشستگان نیز افزایش قابل توجهی روی دهد.وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده بیش از تورم خواهد بود که باعث می‌شود قدرت خرید جامعه کارگری ترمیم شود و تقاضای مؤثر دراقتصاد بیشتر شود.

وی به تلاش نمایندگان کارگران و کارفرمایان طی دو ماه گذشته در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: همچنین رئیس‌جمهور در هفته گذشته دستور داد که مسائل رفاهی کارگران مورد توجه قرار گیرد که با تصویب افزایش 57.4 درصدی در حداقل مزد کارگران این خواسته رئیس‌جمهور نیز برآورده شد و در پایه حقوق و مستمری بازنشستگان هم تأثیر مثبتی دارد.

وزیر کار همچنین گفت: حق مسکن کارگران در سال آینده به 650 هزار تومان می‌رسد. این رقم در سال جاری 450 هزار تومان بوده است که حدود 42 درصد رشد داشته، همچنین به طور میانگین حداقل حقوق کارگران 57.4 درصد و سایر مؤلفه‌های حداقل دستمزد به طور میانگین 53.5 درصد افزایش یافته است.

عبدالملکی این را هم گفت: البته حق مسکن کارگران باید در دولت تصویب شود که از قبل قول تصویب آن را گرفته‌ایم و مشکلی برای تصویب آن وجود ندارد.

ارزیابی نماینده کارگران از تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ | پلک روی هم نگذاشتیم تا حق کارگران ادا شود

نماینده کارگران در شورای عالی با تقدیر از موضع وزارت کار و همراهی گروه کارفرمایی در تعیین دستمزد ۱۴۰۱، گفت: تلاش گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران به افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برسد که محقق شد و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از این افزایش بهره مند شدند.

هادی ابوی در ارزیابی برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار ضمن تاکید بر همراهی و همدلی گروه کارفرمایی و تقدیر از نقش موثر وزارت کار، اظهار کرد: امسال جلسات شورای عالی کار با توجه به تقویم شورا به طور منظم تشکیل شد و از قبل این پیش‌بینی وجود داشت که زودتر از پایان سال به نتیجه برسیم که درست از کار درآمد و ۱۰ روز قبل از عید و تا قبل از۲۱ اسفند که معاون وزیر اعلام کرده بود، دستمزد مشخص شد.

وی با بیان اینکه رقم خوبی برای دستمزد سال آینده کارگران تعیین شده است، اظهار کرد: با همراهی و گفت وگو توانستیم موافقت گروه کارفرمایی را به دست آوریم و افزایش حداقل دستمزد بیش‌ از نرخ تورم ۴۱ درصدی و ۵۷.۴ درصد تصویب شد.

ابوی ادامه داد: جلسه از ساعت ۱۸ روز گذشته آغاز شد و تا ساعت ۸ صبح امروز ادامه داشت. خدا را شکر با صبر و حوصله نمایندگان کارگری در فضایی آرام پیش رفتیم و در این ۱۵ ساعت نفس گیر، پلک روی هم‌ نگذاشتیم و با انرژی تمام پای کار بودیم تا به آنچه که شایسته جامعه کارگری است، دست پیدا کنیم و حق کارگران ادا شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره موضع وزارت کار به عنوان نماینده دولت نیز، گفت: همراهی دولت و وزارت کار را در این جلسه ملموس دیدیم. موضع وزارت کار کمک بود ولی این کمک به گونه ای نبود که حاکمیتی و دستوری باشد بلکه در عین اینکه بی طرفانه برخورد کرد اما جلسات با صبر و حوصله مدیریت شد و معاون روابط کار آقای رعیتی فرد، به نمایندگان کارفرمایی و کارگری وقت داد تا با گفت و گو و تعامل به نتیجه برسند.

وی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: تلاش گروه کارگری این بود که حداقل مزد از نرخ تورم بالاتر تصویب شود و آن را به ۶۰ درصد برسانیم.

ابوی در مورد افزایش سایر سطوح مزدی هم، گفت: این رقم برای بازنشستگان عدد خوبی است و امیدواریم سازمان تامین اجتماعی آن را اعمال کند. با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز این میزان افزایش را تجربه خواهد کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال با بیان اینکه دریافتی شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سبد معیشت ۹ میلیون تومانی فاصله دارد، افزود: ما باید منصفانه به قضیه نگاه کنیم و توان کارفرمایان را هم ببینیم. هم به زندگی شرافتمندانه کارگران توجه کنیم هم شرایط کارفرمایان و جامعه کار و تولید را مدنظر قرار بدهیم. رقمی که برای دستمزد تصویب شده به گواهی کارشناسان رقم بسیار خوبی است و از ۳۹ درصد سال گذشته بیشتر است و ما خرسندیم که ۱۰ روز مانده به عید تصویب و اعلام شد تا از فشارها و استرس های آخر سال دور بمانیم و فرصت خوبی است که کارفرمایان و کارخانجات نیز برنامه ریزی کنند.

ابوی یادآور شد: تاکید رئیس جمهور نیز بی تاثیر نبود و آیت الله رئیسی اخیرا اعلام کرد که دستمزد باید از حالت چانه زنی خارج شود و در چارچوب عادلانه دنبال شود. ما استقبال می کنیم و امید داریم با قول مساعد معاونت روابط کار، جلسات ماهانه شورای عالی کار را به طور مستمر و منظم ادامه بدهیم و با همکاری دولت و کارفرمایان این موضوع را نهادینه کنیم و شکاف و خلأ مزدی کارگران در یک بازه زمانی مشخص و با برنامه ریزی پر شود.

مبلغ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد تامین اجتماعی در سال 1401 مشخص شد.

با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مبلغ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد مشخص شد.در بیمه مشاغل آزاد به دلایلی فرد نمی‌تواند از نوع اجباری استفاده کند به همین دلیل باید از خویش‌فرما استفاده کند. نوع مشاغل آزاد بیشتر مزایای نوع بیمه اجباری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان را دارد. از شرایط بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی این است که افرادی که از آن استفاده می‌کنند باید حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند.

نرخ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

در بیمه اختیاری ۲۶ درصد به کل خدمات تعلق می‌گیرد

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی برای صاحبان نوع مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ درصد محاسبه می‌شود. فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد و باید به افرادی که تحت تکفل فرد هستند حق بیمه پرداخت شود.در بیمه اختیاری ۲۶ درصد به کل خدمات تعلق می‌گیرد که این خدمات شامل مستمری بازنشستگی، خدمات کفن و دفن، از کار افتادگی و هزینه پروتز و آروتز می‌شود. اما در خدمات صاحبان مشاغل آزاد کلیه آن‌ها تقسیم می‌شوند و بر اساس درصد به هر کدام هزینه تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید 

دیگر رسانه ها

 • ناشناس

  اینا مبلغی نیست در مقابل تورم، و با این شیوه هیچ وقت جبران نمیشه

  • یهودیا ی پست فطرت

   😖😖

 • محمد

  این چه جورشه برای سال 1400 حق مسکن کارگر بازنشسته 200 ه ت ولی ... کارگر فعال 450 ه ت
  بقیه........................................حق اولاد " " 95 " " " " 265
  انصافتان کجا رفته چرا منه مستمری بگیر نتونم 2 کیلو گوشت نمیتونم بخرم یا شب عیدی یه کفش و .

 • حافظ صاکی

  نظارت براجرای قانون مهم است. قانون داریم ولی نظارت نداریم

 • کارگر

  خط فقر سال 1401 با حذف ارز 4200 چقدره . بیچاره کارگر همیشه......

 • ناشناس

  سلام همش دورغ درباره اضافه شدن حقوق ها پ یمانکار اگر هم بخواهد اضافه کن حقوق هارو نهایتا پانصدهزار تومان که بعدش همه روبه صورت جریمه از کار میگیره یا اخراج می‌کن ه ما خودمون با این مشکل داریم زندگی میکن یم متاسفانه وخیلی زندگی سختی داریم

 • ناشناس

  سلام، بنظرم توجه خوبی به حقوق کارگر شده، و همینطور خیلی خوب هست که به حقوق کارفر ما مخصوصاً کارفرمایی که از اقشار ضعیف تر هستند هم توجه بشه، چون در بعضی جاها کار گر ۸ساعت کامل سر کار نیست، مثلاً سه یا چ هار ساعت سر کار هست ، و کارفرمای او هم ت وانایی پرداخت حقوق ۷یا۸ ساعتی روزانه را ندارد، در این حالت هم کارگر و هم کارفرما ناراضی هستند، ولی این راه حل ساده ای دا رد، کافیست که در پرداخت و دریافت حقوق ،س اعت کاری و مفید کاری و...همه جوانب در نظ ر گرفته شود، که همه راضی باشند به امید خ دا

 • ناشناس

  خواهشا چرت وپرت نگین مگه چقدر افزایش داد ین همچی چنددرصداضافه شد ۵۷ درصد خیلی خیل ی کمه درمقابلش حتی به خط فقر۱۲ تومن وسبد معیشت ۹ تومنم نرسید،حقوق واقعی روامسالم به کارگرندادن ،اینایی که باانقدرافزایش ناچیزوکم مخالفن حتماخودشون کارفرماهستن و دنبال نفع خودشون واخراج کارگر بهانه هست ودارن کارفرماهاروپروو میکنن تاسرکارگرمظل وم بلا بیارن ،اینجا وظیفه دولته ازکارگرد فاع کنه افزایش حقوق کارگربه نفع همه اقش اروکسبه ها هست حتی خودکارفرماهاکه مشتریه اشون همین کارگران که نصف بیشترجمعیت کشور ن

 • کارگر نانوا

  حالا که اینهمه زحمت کشیدید و قانون وضع م یکنید ،میشه نظارت هم برای اجرای قانون‌شک ن داشته باشید تا حمایت شما بی نتیجه نباش د

 • هلیا کریمی

  فقط حقوق کارگران رو اضافه میکنید یکم به فکر خدمت گذار های مدرسه هم باشید.

ارسال نظر