درخواست سخنگوی دولت روحانی درباره حقوق بازنشستگان

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت پیشین در توئیتی نسبت به دریافت ماهیانه بازنشستگان واکنش نشان داد.

درخواست سخنگوی دولت روحانی درباره حقوق بازنشستگان

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت پیشین در توئیتی نسبت به دریافت ماهیانه بازنشستگان واکنش نشان داد.

محمد باقر نوبخت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:نمایندگان محترم،

هرچند دریافتی ماهیانه بازنشستگان عزیز ناکافی است ولی روش جبران قراردادن آنها در ردیف اقشار کم درآمد و پرداخت یارانه با آزمون وسع نیست!

محمدباقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه

پیگیری بفرمایید تا منزلت اجتماعی آنها با اجرای مصوبه همسان سازی ۹۰ درصدی صیانت شود.

محمدباقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه

درخواست سخنگوی دولت روحانی از نمایندگان 

براساس این گزارش، این سخنان نوبخت براساس بند الحاقی قانون زیر است:

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 105208

سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر