خواسته عجیب علیه بی‌حجاب‌ها در صداوسیما

شبکه ۳ اعتراض مردم مشهد به لایحه عفاف و حجاب را پوشش داد.

خواسته عجیب علیه بی‌حجاب‌ها در صداوسیما

شبکه ۳ اعتراض مردم مشهد به لایحه عفاف و حجاب را پوشش داد

معترضین در این ویدئو معتقدند لایحه فعلی بازدارنده نیست و مجرم کشف حجاب باید متوقف و بازداشت شود!

دیگر رسانه ها

ارسال نظر