طالبان جلوی بازدید کارشناسان ایرانی از سد کجکی را گرفت

معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان: سد‌های آب جزو مراکز حساس محسوب می‌شوند و به هیچ وجه به کارشناسان ایرانی اجازه داده نمی‌شود از سد کجکی بازدید کنند.

طالبان جلوی بازدید کارشناسان ایرانی از سد کجکی را گرفت

معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان: سد‌های آب جزو مراکز حساس محسوب می‌شوند و به هیچ وجه به کارشناسان ایرانی اجازه داده نمی‌شود از سد کجکی بازدید کنند.

عباس استانکزی در اظهارتی ضد ایرانی مدعی شد، طالبان اجازه بازدید کارشناسان ایرانی از سد‌ها را نمی‌دهد.

این مقام دولت اسلامگرای افغانستان گفت: سد‌های آب جزو مراکز حساس محسوب می‌شوند و به هیچ وجه به کارشناسان ایرانی اجازه داده نمی‌شود از سد کجکی بازدید کنند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر