توافق با عربستان همان برجام ۲ بود

سفیر اسبق ایران در فرانسه گفت: در بحث مذاکرات، تقریبا طرفین آن بی انگیزه شده اند، به جهت اینکه تا جایی که می شد دو طرف مطالبات خود را مطرح کردند و این مطالبات تا جایی که امکان داشت چکش کاری شد اما در دقیقه نود ایران و غرب سر ناسازگاری گذاشتند و مذاکرات متوقف شد و به نقطه بی تحرکی صفر رسید.

توافق با عربستان همان برجام ۲ بود

سفیر اسبق ایران در فرانسه گفت: در بحث مذاکرات، تقریبا طرفین آن بی انگیزه شده اند، به جهت اینکه تا جایی که می شد دو طرف مطالبات خود را مطرح کردند و این مطالبات تا جایی که امکان داشت چکش کاری شد اما در دقیقه نود ایران و غرب سر ناسازگاری گذاشتند و مذاکرات متوقف شد و به نقطه بی تحرکی صفر رسید.

ابوالقاسم دلفی گفت:  در بحث مذاکرات، تقریبا طرفین آن بی انگیزه شده اند، به جهت اینکه تا جایی که می شد دو طرف مطالبات خود را مطرح کردند و این مطالبات تا جایی که امکان داشت چکش کاری شد اما در دقیقه نود ایران و غرب سر ناسازگاری گذاشتند و مذاکرات متوقف شد و به نقطه بی تحرکی صفر رسید.

وی افزود: طرفین مذاکره کننده هر کدام ملاحظاتی پیدا کرده اند که وضعیت فعلی را رقم زده است. وضعیت فعلی یعنی شرایط جدید ما در منطقه که بخشی از آن بخاطر روابط با عربستان و چین و تعریف جدید امنیتی منطقه است؛ به این شکل که چین و عربستان منافع خود را می برند ما نیز به گمان خودمان روابطی با عربستان به دست آوردیم. اما اینکه روابط در منطقه زمینه تحرکات تازه ای را فراهم کرده؛ در این راستا می توان به سفر رئیسی به سوریه و صحبت های ایشان درباره محور مقاومت اشاره کرد. قبل از سفر رئیسی، سفر امیرعبداللهیان را به لبنان داشتیم که از مرز لبنان و اسراییل بازدید کرده بود و به نقطه صفر مرزی رفته بود. بنابراین تحرکات ما در منطقه و سیگالی که این تحرکات به غربی ها می دهد این است که ما بعد از عبور از مشکلات منطقه ای دوباره در منطقه فعال شده ایم. هرچند ما در توافق با عربستان و چین همان برجام 2 را اجرا کردیم و آمریکایی ها دلشان می خواست در برجام به این نقطه برسند و از ما تعهد عدم تحرک منطقه ای بگیرند.

دلفی ادامه داد:نکته دیگر این است که در بحث هسته ای اگرچه مذاکرات هسته ای متوقف شده است اما بعید است روس ها و چینی ها اجازه دهند دسترسی ما به بمب هسته ای و یا هسته ای نظامی تسهیل شود چون اگر به آن مرحله برسیم ایجاد اشکالاتی برای روسیه می کند، هرچند ما به سمت بمب حرکت نمی کنیم، بخصوص با توافقی که با چینی ها کردیم. 

وی اضافه کرد: مذاکرات با آژانس نیز در حال طی مسیر خود است تا با آنها به یک تفاهم برسیم اما در مجموع رفتارهای منطقه ای ما می تواند یکی از ریشه های مواضع اروپا و آمریکا علیه ایران باشد. اروپایی ها در حال دست و پنجه نرم کردن با موضوع اوکراین هستند که البته وضعیت اخیر آن جبهه پیچیده شده است. در بحث اوکراین اروپایی ها معتقدند که ما در کنار روس ها هستیم هرچند گفته ایم کمک نظامی نمی کنیم اما از نظر سیاسی مواضع روس ها را تایید می کنیم که خوشایند اروپا نیست.

دلفی با اشاره به اظهارات اخیر مشاور تیم مذاکره کننده و ایده ی زمستان سخت گفت: صحبت هایی که آقای مرندی یا برخی منابع نزدیک از سوی تیم مذاکره کننده می گویند با آنچه سیاست های تیم مذاکره کننده است متفاوت است. ایشان و چهره های نزدیک به ایشان صحبت های غیرواقع زیاد کرده اند.

وی تاکید کرد: مواضع کشور در موضوع هسته ای را وزارت خارجه باید اعلام کند، یعنی اگر قرار است بحثی در مذاکرات و مواضع ما رخ دهد باید وزارت خارجه صحبت کند. البته مشاورین هم نقشی دارند و زمانیکه فشار ها زیاد می شود چنین مواضعی را از سمت کسانیکه نقش کمرنگ تری دارند اعلام می کنند.  اصل قضیه این است که ما در مذاکرات انگیزه چندانی نداریم و آنچه به دست می آوریم زیاد نیست.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر