ارسال لایحه عفاف و حجاب به مجلس

وزیر دادگستری گفت: لایحه عفاف و حجاب به تصویب هیأت دولت رسید و ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.

ارسال لایحه عفاف و حجاب به مجلس

وزیر دادگستری گفت: لایحه عفاف و حجاب به تصویب هیأت دولت رسید و ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به روند طی شده برای لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در موضوع عفاف و حجاب گفت: لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضاییه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و روز گذشته (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) به امضاء رسید و ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.

 


 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر