خاطره رهبر انقلاب از بافتن موی دخترشان

کانال تلگرامی ریحانه به نقل از خاطره‌ رهبر انقلاب نوشت: یک بار هم من خودم [دخترم را برای زیارت امام]بردم، چهار پنج ساله بود، خانواده ما رفته بودند مشهد و او ماند پیش من برای اینکه بیاید امام را روز عید ببیند، صبح پا شدیم و سرش را شانه کردیم و مرتبش کردیم و موهایش را به زحمت بافتیم.

خاطره رهبر انقلاب از بافتن موی دخترشان

کانال تلگرامی ریحانه به نقل از خاطره‌ رهبر انقلاب نوشت: یک بار هم من خودم دخترم را برای زیارت امام بردم، چهار پنج ساله بود، خانواده ما رفته بودند مشهد و او ماند پیش من برای اینکه بیاید امام را روز عید ببیند، صبح پا شدیم و سرش را شانه کردیم و مرتبش کردیم و موهایش را به زحمت بافتیم.

یک دستی هم که نمیشود؛ من بافتن موی سر را خیلی خوب بلدم، اما با یک دست نمیشود؛ دودستی باید ببافند، چون باید موها را سه قسمت کنند. رفقای پاسدار آمدند به کمک ما و موی سرش را بافتیم و چادر سرش کردیم و خدمت امام آوردیم.

روزدختر

۱۳۸۶/۱۲/۲۶

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر