خودکشی دختر جوان تهرانی با پریدن از پنجره اتاقش

دختر جوان با سقوط از پنجره اتاقش به زندگی خود پایان داد.

خودکشی دختر جوان تهرانی با پریدن از پنجره اتاقش

دختر جوان با سقوط از پنجره اتاقش به زندگی خود پایان داد.

به تازگی رسیدگی به  مرگ هولناک  دختر جوان ۲۵ ساله در دستور کار امیرحسین علیمردان بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.

بررسی های ابتدایی حکایت از این داشت که دختر جوان با پریدن از پنجره اتاقش واقع در طبقه چهارم یک ساختمان در جنت آباد به زندگی خود پایان داده است.این دختر جوان سابقه اختلالات روحی و مشکلات خلقی داشته و با پدر و مادرش زندگی می کرد.

روز حادثه پدر و مادرش هم در خانه بودند که او به اتاقش رفته و در را بسته بود سپس خودش را از پنجره پرتاب کرد.

رسیدگی به پرونده مرگ این دختر در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.

 

 

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر