کمبود ۳۰۰ هزار معلم در وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر ۳۰۰ هزار نیروی انسانی کم دارد. تفکری وجود داشت که آموزش باید خصوصی باشد؛ بنابراین معلم استخدام نمی‌کردند تا برون سپاری کنند.

کمبود ۳۰۰ هزار معلم در وزارت آموزش و پرورش

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس درباره اینکه در حال حاضر وضعیت وزارت آموزش‌ و پرورش از نظر کمبود منابع انسانی چگونه است؟ اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار نیروی انسانی کم دارد. تفکری وجود داشت که آموزش باید خصوصی باشد بنابراین معلم استخدام نمی‌کردند تا برون سپاری کنند. کدام کشور آموزش‌وپرورش را خصوصی کرده؟ چرا خودروسازی دولتی باشد آموزش‌وپرورش خصوصی باشد؟ این انحرافات در نوع نگاه به جامعه است و بزرگترین ظلم در حق مردم این است که مدرسه خصوصی باشد. ما مشکلی با مدرسه خصوصی نداریم، اما مدرسه دولتی باید قوی باشد. معلم کوتاه مدت و خدماتی ظلم بزرگ به جوانان و آموزش‌وپرورش است.

نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت درباره وضعیت آموزش‌وپرورش از نظر نقشی که در توسعه و اشتغال کشور دارد، بیان کرد: توسعه همه جانبه کشور جز از طریق آموزش‌وپرورش امکان پذیر نیست. اگر می‌خواهیم کشور نجات پیدا کند باید به آموزش‌وپرورش برسیم و به سمتی حرکت کنیم که آموزش‌وپرورش حرف اول کشور باشد. قانون برنامه ششم این است که حداقل ۵۰ درصد دبیرستان‌ها باید هنرستان باشد و در پیشرفته‌ترین کشور‌ها ۷۰ درصد دبیرستان‌ها هنرستان است همچنین حداقل ۳۰ درصد دانشگاه‌ها باید حرفه‌ای باشد. این مسأله نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دارد و بسیاری از مشکلات اشتغال به نوع نگاهی که به آموزش‌وپرورش داشتیم و تحولات زیرساختی و اساسی که در آن شکل ندادیم، بر می‌گردد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر