تقویم نجومی چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳

تقویم نجومی امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز چهارشنبه۲۰ تیر ۱۴۰۳ ارائه شده است.

تقویم نجومی امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ارائه شده است.

امروز  چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۳(سرطان) - سال نهنگ /٤ محرّم ١٤٤٦ ه.ق /۲۸ حزیران ۲۳۳۵ /رومی
۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴ م

تقویم نجومی امروز چهارشنبه۲۰ تیر ۱۴۰۳ | تقویم همسران چهارشنبه۲۰ تیر ۱۴۰۳

امشب شب پنجشنبه از ساعت ۲۰:۰۲ شب قمر از برج عقرب خارج می‌گردد.

تاریخ تاریخ قمری روز هفته کوکب روز موقعیت قمر (برجی)
۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۴ محرم ۱۴۴۶ چهارشنبه عطارد سنبله

مناسبت‌ها و احکام دینی و اسلامی

روز چهارشنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام؛ امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام است

تقارن نحسین.

حتما اول صبح صدقه فراموش نگردد.

از قسم خوردن و دیدارهای سیاسی و طلب حوائج پرهیز شود.

امروز روز خوبی برای امور زیر است:امروز روز خوبی برای امور زیر است:

 • امور زراعی و کشاورزی.
 • بنایی و خشت بنا گذاشتن.
 • صید و شکار و دام گذاری.
 • خرید وسیله سواری.
 • صلح دادن افراد. 
 • داد و ستد و تجارت و معاملات خوب است. .

احکام نجومی

امروز قمر در «برج جوزا» است.

امروز قمر در برج سنبله و از نظر نجومی روز مناسبی برای امور زیر است: 

خرید باغ و زمین کشاورزی.

نو بریدن و پوشیدن.

ارسال کالا به مشتری.

 مسکن و منزل.

قباله و قولنامه نوشتن.

و امور تجاری و تعلیمی نیک است.

نگارش ادعیه و برای نماز حرز و بستن آن خوب است.

مباشرت (شب پنج شنبه)، مباشرت برای سلامتی جسم مفید و فرزند عالم گردد. ان شاءالله.

 زفاف و انعقاد نطفه  نوزاد عمر طولانی دارد( شب پنج شنبه )، امشب شدیداً کراهت دارد.

زایمان زایمان خوب و نوزاد مبارک و شایسته و روزی دار است.

مسافرت: مسافرت مکروه هست و در صورت ضرورت همراه صدقه باشد

حجامت.خون دادن و فصد باعث درد در سر می‌شود.

اصلاح سر و صورت اصلاح سر و صورت باعث غم و اندوه می‌شود.

.ناخن گرفتن چهارشنبه برای گرفتن ناخن، روز مناسبی نیست و باعث بداخلاقی میشود.

دوخت ودوز چهارشنبه برای بریدن و دوختن روز بسیار مناسبی است و کار آن نیز آسان افتد و به سبب آن وسیله و یا چارپایان بزرگ نصیب شخص شود. ان شاالله 

تعبیر خواب.

خوابی که (شب پنجشنبه) دیده شود تعبیرش طبق ایه‌ی ۵ سوره مبارکه "مائده " است.

الیوم احل لکم الطیبات... 

و از مفهوم این آیه چنین استفاده میشود که منفعتی به خواب بیننده برسد و به شکلی خوشحال شود و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

امروز  چهارشنبه ۲۰ تیر ​۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد

 در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳  را مشاهده می کنید

از روزهای نحس سال طبق روایت امام صادق (ع) است.​

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس

ساعات شب 

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۱۹:۲۳ (سه‌شنبه) - ۲۰:۱۰ (سه‌شنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۲۰:۱۰ (سه‌شنبه) - ۲۰:۵۸ (سه‌شنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۲۰:۵۸ (سه‌شنبه) - ۲۱:۴۶ (سه‌شنبه)

خورشید [سعد اکبر - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۲۱:۴۶ (سه‌شنبه) - ۲۲:۳۴ (سه‌شنبه)

زهره [سعد منقلب - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۲۲:۳۴ (سه‌شنبه) - ۲۳:۲۲ (سه‌شنبه)

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۲۳:۲۲ (سه‌شنبه) - ۰۰:۱۰ (چهارشنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۰۰:۱۰ (چهارشنبه) - ۰۰:۵۷ (چهارشنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۰۰:۵۷ (چهارشنبه) - ۰۱:۴۵ (چهارشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۰۱:۴۵ (چهارشنبه) - ۰۲:۳۳ (چهارشنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۰۲:۳۳ (چهارشنبه) - ۰۳:۲۱ (چهارشنبه)

خورشید [سعد اکبر - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۰۳:۲۱ (چهارشنبه) - ۰۴:۰۹ (چهارشنبه)

زهره [سعد منقلب - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۰۴:۰۹ (چهارشنبه) - ۰۴:۵۷ (چهارشنبه)

 ساعات روز ( چهارشنبه )

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۰۴:۵۷ (چهارشنبه) - ۰۶:۰۹ (چهارشنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۰۶:۰۹ (چهارشنبه) - ۰۷:۲۱ (چهارشنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۰۷:۲۱ (چهارشنبه) - ۰۸:۳۳ (چهارشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۰۸:۳۳ (چهارشنبه) - ۰۹:۴۵ (چهارشنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۰۹:۴۵ (چهارشنبه) - ۱۰:۵۷ (چهارشنبه)

خورشید [سعد اکبر - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۱۰:۵۷ (چهارشنبه) - ۱۲:۱۰ (چهارشنبه)

زهره [سعد منقلب - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۱۲:۱۰ (چهارشنبه) - ۱۳:۲۲ (چهارشنبه)

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۱۳:۲۲ (چهارشنبه) - ۱۴:۳۴ (چهارشنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۱۴:۳۴ (چهارشنبه) - ۱۵:۴۶ (چهارشنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۱۵:۴۶ (چهارشنبه) - ۱۶:۵۸ (چهارشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۱۶:۵۸ (چهارشنبه) - ۱۸:۱۰ (چهارشنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۱۸:۱۰ (چهارشنبه) - ۱۹:۲۳ (چهارشنبه)

سیاره جدید

 وقت استخاره در روز چهارشنبه:از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲ ظهر و بعداز ساعت ۱۶عصر تا عشای آخر (وقت خوابیدن)

ذکر روز چهارشنبه

یا حیّ یا قیّوم ۱۰۰ مرتبه

ذکر بعد از نماز صبح ۵۴۱ مرتبه یامتعال که موجب عزّت در دین می‎گردد 

دعای روز چهارشنبه

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله که شب را پوششی و خواب را مایه آرامش و روز را طلوع آفتاب قرار داد، اگر مرا از آرامگاهم برانگیختی سپاس و ستایش. اگر چیزی باشد او را جاودانه قرار دادی، ستایشی جاودانه که هیچ گاه پایان نمی پذیرد و آفریده ها را نمی توان به شمار آورد، خدایا ستایش توست اگر آفریدی، آباد کردی، مقدر کردی و مقدر کردی و باعث شدی. مرگ تو را زنده کرد و بیمار شدی و شفا یافتی و خوب شدی و شکست خوردی و بر تخت نشستی و از پادشاهی حمایت کردی.

به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی‌اش همیشگی است، ستایش خدا را که شب را پوشش و خواب را مایه آرامش و روز را زمینه تکاپو قرار داده، ستایش فقط شایسته توست که مرا از خوابگاهم برانگیختی و اگر می‌خواستی خوابم را جاودان می‌ساختی، ستایش دائم که هرگز پایان نیابد و سپاس بیکران ‌که آفریدگان از شمارش آن ناتوان‌اند، خدایا! ستایش تنها شایسته توست که آفریدی و سامان دادی و اندازه مقرر نمودی و فرمان دادی و میراندی و زنده کردی و بیمار نمودی و درمان کردی و بهبودی عنایت فرمودی و فرسوده ساختی و بر عرش هستی استیلا یافتی و بر فرمانروایی جهان چیره گشتی؛

به درگاه تو دعا می کنم مانند دعای کسی که امکاناتش ضعیف است، مکرش قطع شده، روزگارش نزدیک است، امیدش به دنیا کم شده، و رحمتش چنان شدید است که از آن فراتر می رود، غفلتش بسیار است. غفلتش زیاد و لغزش ها و لغزش هایش زیاد و توبه اش در چهره تو خالصانه است پس بر محمد و خاتم الانبیاء و اهل بیت خدا درود فرست اینانند پاک و نیکو و به من عطا کن. شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدا بر او و خاندانش درود فرست و مرا از همراهی او محروم مکن که تو مهربانترین رحم کنندگانی. خدایا در روز چهارشنبه چهار چیز را بر من مقدر کن: قوت مرا در اطاعت خود قرار بده، فعالیتم را در عبادتت، میل به ثواب تو، و زهد مرا در آنچه لازم است، چه دردناک است عذاب تو، تو به هر چه داری مهربانی. آرزو کردن.

تو را می‌خوانم همچون کسی که وسیله‌اش ناکارا گشته و رشته‌ی چاره‌اش گسسته و مرگش نزدیک شده و آرزویش در دنیا کاستی یافته و سخت بر رحمت تو نیازمند گشته و حیرتش بر اثر کوتاهی فزونی یافته و لغزش و افتادنش فزونی یافته و بازگشتش به‌سوی تو خالص شده است، پس بر محمّد خاتم پیامبران و بر خاندان پاکیزه و پاک‌نهاد او درود فرست و شفاعت محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) را روزی‌ام فرما و از هم‌نشینی با او محرومم مساز، همانا تویی مهربان‌ترین مهربانان، خدایا! در چهارشنبه چهار حاجت مرا روا ساز: نیرویم را در طاعت خود و نشاطم را در بندگی خویش و رغبتم را در پاداشت و بی‌رغبتی‌ام را در آنچه موجب عذاب دردناک توست قرار ده، همانا تو به هر که بخواهی مهربانی

زیارت روز چهارشنبه امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی (ع)

روز چهارشنبه به نام حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی(علیهم‌السلام) است. در زیارت آن بزرگواران بگو:

سلام بر شما ای رب اللّه سلام بر شما، ای حجت های خدا، سلام بر شما، ای نور خدا در تاریکی های زمین، سلام بر شما، صلوات خدا بر شما باد. خانواده ی خوب و پاک، پدر و مادرم فدای تو باد، خدا را خالصانه عبادت کردی و در خدا آنچنان که شایسته اوست مجاهدت کردی تا به سوی تو آمد قاین لعنت خدا بر دشمنانت اعم از جن و انس. آنها را به خدا و تو اى مولای من اى ابوابراهیم موسى بن جعفر، اى مولای من، اى ابوالحسن على بن موسى، اى مولای من، اى ابوجعفر محمد بن علی، اى مولای من ای ابوالحسن علی بن محمد، من دوست تو هستم، به اسرار تو و افعال عمومی تو ایمان دارم، در این روزت که چهارشنبه است میهمان تو هستم و به تو پناه می برم، مرا میزبانی کن و من را با خانواده خوب و پاک خود اجاره دهید.

سلام بر شما ای دوستان خدا، سلام بر شما ای حجت‌های خدا، سلام بر شما ای نور خدا در تاریکی‌های زمین، سلام بر شما، درودهای خدا بر شما و بر خاندان پاکیزه و پاکتان، پدر و مادرم فدایتان، به‌راستی خدا را خالصانه پرستیدید و در راه خدا آن‌چنان‌که شایسته بود جهاد کردید تا آن‌که مرگ به سویتان آمد، لعنت خدا بر دشمنانتان از تمام پریان و آدمیان، من به‌سوی خدا و به‌سوی شما از دشمنانتان بیزاری می‌جویم، ای سرور من، ای ابا ابراهیم موسی بن جعفر، ای سرور من، ای ابا الحسن علی بن موسی، ای سرور من، ای ابا جعفر محمّد بن علی، ای سرور من، ای ابا الحسن علی بن محمّد، من دل‌بسته شما هستم، ایمان دارم به نهان و آشکار شما، در این روز شما که روز چهارشنبه است از شما درخواست پذیرایی دارم و به بارگاه شما پناه می‌جویم، پس مرا پذیرا باشید و پناهم دهید، به حقّ خاندان پاکیزه و پاکتان.

استعاذه روز چهارشنبه

بسم الله الرحمن الرحیم

از شر ابن قطره به خودم پناه می برم.

و هر چه به دنیا بیاید پناه می برم به خدای یگانه و بلند مرتبه از شر آنچه چشمانم دیده و ندیده است پناه می برم

سوگند به خدای یگانه و بزرگ و والاتر از شر کسانی که از من خواستند کار سختی انجام دهم، خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست.

و مرا در همسایگی خود و قلعه مستحکم خود قرار ده، مقتدر، توانا، پادشاه، مقدس، فاتح.

سلام بر مؤمن غالب و آمرزنده (بزرگ و بلند مرتبه دانای غیب و شاهد)

هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ لَا شَرِیکَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ کَثِیراً(وب سایت تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع))

تسبیح مخصوص روز چهارشنبه

بسم الله الرحمن الرحیم منزه است کسی که چهارپایان با صداهای خود تسبیح می گویند و برای آنها تسبیح می گویند.

منزه است پادشاه حق و آشکار، منزه است آن که دریاها با امواج خود او را ستایش می کنند، منزهی تو ای پروردگار ما، و به ستایش تو، منزه است آن که فرشتگان آسمان او را ستایش می کنند و به صداهای او گوش دهید،

منزه است خدایی که در هر کلمه ای ستوده می شود، منزه است آن که عرش و اطراف و زیر آن را تسبیح می گوید، منزه است پادشاه توانا که تخت او را پر کرد، آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه.

منزه است خدا به تعداد تسبیح کنندگان و حمد و ستایش به تعداد تسبیح کنندگان او و هیچ معبودی جز خدا نیست به عددی که تشویق کنندگان او را ستایش کرده اند. خداوند شما را برکت دهد، عدالتی برابر با متکبران،

و از خداوند طلب آمرزش می کنم تا آنجا که استغفار کنندگان از او طلب آمرزش کرده اند و هیچ نیرویی و نیرویی نیست مگر به خدای تعالی بزرگ تا آنجا که تسبیح کنندگان او را تسبیح کرده اند. آنهایی که گفتند چه گفتند

وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍبِعَدَدِ مَا صَلَّی عَلَیْهِ الْمُصَلُّونَ. سُبْحانَکَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَکَ الدَّوَآبُّ فِی مَرَاعِیَها وَالْوُحُوشُ فِی مَظَآنَّهَاوَالْسِّبَاعُ فِی فَلَوَاتِها وَالطَّیْرُ فِی وُکُورِهَا،

منزهی تو که معبودی جز تو نیست دریاها با امواجشان و ماهیان در آبهایشان و آبها در نهرها و حیوانات موذی در آبهایشان تو را می ستایند.

سُبْحانَکَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْجَوَادُ الَّذِی لَا یَبْخَلُ الْغَنِیُّ الَّذِی لَا یَعْدَمُ الْجَدِیدُ الَّذِی لَا یَبْلَی . الْحَمْدُللَّهِ الْبَاقِی الَّذِی تَسَرْ بَلَ بِالْبَقَآءِ الْدَّآئِمِ لَا یَفْنَی الْعَزیزِ الَّذِی لَا یَذِلُّ الْمَلِکِ الَّذِی لَا یَزُولُ،

سُبْحانَکَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَائِمِ الَّذِی لَا یَعْیَی الدَّائِمُ الَّذِی لَا یَبِیدُالْعَلِیمُ الَّذِی لَا یَرْتَابُ الْبَصِیرُ الَّذِی لَا یَضِلُّ الْحَکِیمُ الَّذِی لَا یَجْهَلُ،

سُبْحَانَکَ لَااللهَ الَّا أَنْتَ الْحَکیمُ الَّیَیَحِیفُ الرَّقِیبُ الَّذِیَ یَسْهُو الْمُحِیطُ الَ که خدا و شاهدی ندارد.

سُبْحانَکَ لَا ِالاَّا أَنْتَ الَّذِی لَا یُرامُ الْعَزِیزُ الَّذِی لَایُضَامُ الْسُّلْطَانُ الَّذِی لَا یُغْلَبُ الْمُدْرِک. الَّذِی لَا یَعْجِزُ (البلد الامین، کفعمی، ذکر تسبیح الایام).

 تسبیح امام حسن مجتبی (ع) در روز چهارشنبه

سُبْحانَ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلی‌ خَوازِنِ الْقُلُوبِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ مُحْصی‌ عَدَدَ الذُّنُوبِ، سُبْحانَ مَنْ لا یَخْفی‌ عَلَیْهِ خافِیَةٌ فِی السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ،

سُبْحانَ الْمُطَّلِعِ عَلَی السَّرائِرِ، عالِمِ الْخَفِیَّاتِ، سُبْحانَ مَنْ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَلا فِی السَّماءِ، سُبْحانَ مَنِ السَّرائِرُ عِنْدَهُ عَلانِیَةٌ، وَالْبَواطِنُ عِنْدَهُ ظَواهِرٌ، سُبْحانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِه‌. (کتاب امام مجتبی(ع)روح قلب مصطفی (ص))

پاک و منزه است خدایی که بر اسرار قلب‌ها آگاهست، پاک و منزه است کسی که شمارش گناهان را می‌داند، پاک و منزه است آن‌که چیزی در آسمان‌ها و زمین از دید او پنهان نیست، پاک و منزه است آگاه بر رازها و دانای بر پنهانی‌ها. پاک و منزه است آن‌که اندک چیزی در زمین و آسمان از او پنهان نمی باشد، پاک و منزه است آن‌که رازها برایش آشکار و اسرار برایش هویداست، پاک و منزه است خداوند و ستایش مخصوص اوست.

 

 

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 145495

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت عرشه‌آنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  سایر رسانه ها

   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت عرشه‌آنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

   ارسال نظر