تقویم نجومی یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳

تقویم نجومی امروز یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳ ارائه شده است.

تقویم نجومی امروز یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز  یکشنبه دهم  تیر ۱۴۰۳ ارائه شده است.

یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳(سرطان) - سال نهنگ | ۲۳ ذو الحجة ١٤٤٥ ه.ق | ۱۹ حزیران ۲۳۳۵ رومی |  ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی

تاریخ تاریخ قمری روز هفته کوکب روز موقعیت قمر (برجی)
۱۰ تیر ۱۴۰۳ ۲۳ ذی الحجة ۱۴۴۵ یکشنبه زحل جدی

تقویم نجومی امروز یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳ | تقویم همسران یکشنبه دهم تیر۱۴۰۳

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز یکشنبه دهم تیر ۱۴۰۳  ارائه شده است.

روز یک‌شنبه طبق روایات متعلق است به حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها. سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

مناسبت های دینی و اسلامی.

 امروز برای همه امور خوب و شایسته است خصوصا برای امور زیر:

روز مناسبی برای امور زیر است:

خواستگاری و عقد و عروسی. 

مسافرت.

لباس نو پوشیدن. 

دیدار با علماء و بزرگان.

صدقه صبحگاهی مطلوب و دوری اثرات نحوست را در پی دارد.

 احکام و اختیارات نجومی.

امروز قمر در «برج حمل» است. و از نظر نجومی برای امور زیر نیک است:

امور ازدواجی

جابجایی

بردن جهاز

دیدار با بزرگان

آغاز درمان

خرید مایحتاج

ارسال کالا برای مشتری

صید

امور مربوط به حرز

خرید و فروش:

سود دارد.

حجامت،فصد،زالو انداختن،خون‌دادن

حجامت،خون‌دادن،فصد،زالو انداختن

باعث نشاط می‌شود.

ناخن گرفتن

یکشنبه برای #گرفتن_ناخن، روز مناسبی نیست و طبق روایات ممکن است موجب بیماری در انگشتان دست گردد.

 بریدن پارچه

روز مناسبی نیست.

موجب بی‌برکتی در زندگی می‌گردد.

تعبیر خواب

رویایی که امشب (شب یکشنبه) دیده شود، تعبیرش از آیهٔ ۲۳ سوره مبارکه مؤمنون است.

﴿﷽ لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم﴾

خواب بیننده را از جانب بزرگی، خیر و خوبیِ باور نکردنی برسد.

مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

و خرید و فروش خوب است.

مسافرت سود دارد.

 زایمان نوزاد زیبا، خوشرو، محبوب و روحیات پاکی دارد.

مباشرت و انعقاد نطفه

امشب (شب یکشنبه)

دلیلی بر استحباب یا کراهت نیست.

وقت استخاره

از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲

از ساعت ۱۶ تا مغرب

 در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز یکشنبه ۱۰ تیر۱۴۰۳  را مشاهده می کنید

از روزهای نحس سال طبق روایت امام صادق (ع) است.​

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس

ساعات روز ( شنبه ) 

خورشید [سعد اکبر - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۰۴:۵۲ (یکشنبه) - ۰۶:۰۴ (یکشنبه)

زهره [سعد منقلب - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۰۶:۰۴ (یکشنبه) - ۰۷:۱۷ (یکشنبه)

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۰۷:۱۷ (یکشنبه) - ۰۸:۳۰ (یکشنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۰۸:۳۰ (یکشنبه) - ۰۹:۴۳ (یکشنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۰۹:۴۳ (یکشنبه) - ۱۰:۵۵ (یکشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۱۰:۵۵ (یکشنبه) - ۱۲:۰۸ (یکشنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۱۲:۰۸ (یکشنبه) - ۱۳:۲۱ (یکشنبه)

خورشید [سعد اکبر - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۱۳:۲۱ (یکشنبه) - ۱۴:۳۴ (یکشنبه)

زهره [سعد منقلب - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۱۴:۳۴ (یکشنبه) - ۱۵:۴۶ (یکشنبه)

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۱۵:۴۶ (یکشنبه) - ۱۶:۵۹ (یکشنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۱۶:۵۹ (یکشنبه) - ۱۸:۱۲ (یکشنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۱۸:۱۲ (یکشنبه) - ۱۹:۲۵ (یکشنبه)

 ساعات شب ( شنبه )

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۱۹:۲۵ (شنبه) - ۲۰:۱۲ (شنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۲۰:۱۲ (شنبه) - ۲۰:۵۹ (شنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۲۰:۵۹ (شنبه) - ۲۱:۴۶ (شنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۲۱:۴۶ (شنبه) - ۲۲:۳۴ (شنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۲۲:۳۴ (شنبه) - ۲۳:۲۱ (شنبه)

خورشید [سعد اکبر - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۲۳:۲۱ (شنبه) - ۰۰:۰۸ (یکشنبه)

زهره [سعد منقلب - محبت - درخواست از حاکمان - درخواست حاجت]۰۰:۰۸ (یکشنبه) - ۰۰:۵۵ (یکشنبه)

عطارد [میانه - برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۰۰:۵۵ (یکشنبه) - ۰۱:۴۳ (یکشنبه)

ماه [تابع شرایط - از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۰۱:۴۳ (یکشنبه) - ۰۲:۳۰ (یکشنبه)

زحل [نحس اکبر - برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۰۲:۳۰ (یکشنبه) - ۰۳:۱۷ (یکشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب - برای هر کار خوبی مناسب است]۰۳:۱۷ (یکشنبه) - ۰۴:۰۴ (یکشنبه)

مریخ [نحس اصغر - برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۰۴:۰۴ (یکشنبه) - ۰۴:۵۲ (یکشنبه)

ذکر روز یکشنبه

دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم…

و مفهوم آن این است که از جانب خواب بیننده عمل صالح یا خیری به وجود آید که در دنیا و آخرت به او نفع رساند. ان شاءالله. و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید

ذکر روز یک‌شنبه 

ذکر روز یکشنبه : یا ذالجلال والاکرام ۱۰۰ مرتبه

ذکر بعد از نماز صبح ۴۸۹ مرتبه #یافتاح که موجب فتح و نصرت یافتن میگردد .

 ️روز یکشنبه طبق روایات متعلق است به #حضرت_علی_علیه_السلام و #فاطمه_زهرا_سلام_الله_علیها . سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

سیّد ابن طاووس از امام حسن عسگری(ع) روایت کرده است که آن حضرت فرموددر کتاب های پدرانم خواندم که هرکه در روز شنبه چهار رکعت نماز بجا اورد و در هر رکعتی سوره‌ های حمد و قل هو اللّه و ایة الکرسی را بخواند، خدا او را در درجه پیامبران و شهدا و صالحان بنویسد که نیکو رفیقانی هستند.(مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، نمازهای ایام هفته)

اعمال و دعاهای روز یکشنبه / اثرات عجیب آن

روز یکشنبه مزین به نام مبارک حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) است و علاوه بر دعای مخصوص روز، دارای زیارت نامه ای برای آنها می باشد

نماز روز یک‌شنبه

و از حضرت [امام عسکری] روایت شده: هر که روز یکشنبه چهار رکعت نماز بجای آورد و در هر رکعت سوره «حمد» و «تَبارَک» بخواند، حق‌تعالی او را در بهشت جا دهد، هر جای آن‌که بخواهد.

راوی از آن حضرت پرسید در چه وقتی از روز باید این نماز را بجای آورد؟ فرمود: بین طلوع آفتاب تا ابتدای ظهر.

زیارت امیرالمؤمنین

این زیارت به روایت کسی است که امام زمان (عج) را در بیداری مشاهده کرده بود، در حالی که آن حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) را در روز یکشنبه که روز آن حضرت است با این عبارات زیارت می‌کرد:

السَّلامُ عَلَى الشَّجَرَةِ النَّبَوِیَّةِ، وَالدَّوْحَةِ الْهَاشِمِیَّةِ، الْمُضِیئَةِ الْمُثْمِرَةِ بِالنُّبُوَّةِ الْمُونِقَةِ بِالْإِمَامَةِ، وَعَلىٰ ضَجِیعَیْکَ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ . السَّلامُ عَلَیْکَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَیْتِکَ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، السَّلامُ عَلَیْکَ وَعَلَى الْمَلائِکَةِ الْمُحْدِقِینَ بِکَ وَالْحَافِّینَ بِقَبْرِکَ، یَا مَوْلاىَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ، هَذاَ یَوْمُ الْأَحَدِ وَهُوَ یَوْمُکَ وَبِاسْمِکَ، وَأَنَا ضَیْفُکَ فِیهِ وَجارُکَ، فَأَضِفْنِى یَا مَوْلاىَ وَأَجِرْنِى، فَإِنَّکَ کَرِیمٌ تُحِبُّ الضِّیافَةَ، وَمَأْمُورٌ بِالْإِجارَةِ، فَافْعَلْ مَا رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِیهِ، وَرَجَوْتُهُ مِنْکَ، بِمَنْزِلَتِکَ وَآلِ بَیْتِکَ عِنْدَاللّٰهِ، وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَکُمْ، وَبِحَقِّ ابْنِ عَمِّکَ رَسُولِ‌اللّٰهِ صَلَّى‌اللّٰهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.

سلام بر شجره نبوت و درخت تنومند هاشمی، درخت تابان و بارور به برکت نبوّت و خرّم و سرسبز به حرمت امامت و بر دو آرمیده در کنارت آدم و نوح (درود بر آن‌ها باد). سلام بر تو و بر اهل‌بیت پاک و پاکیزه‌ات، سلام بر تو و بر فرشتگان حلقه‌زننده بر اطرافت و گردآمده بر قبرت، ای مولای من، ای امیرمؤمنان، امروز روز یکشنبه و روز تو و به نام توست و من در این روز میهمان و پناهنده به توأم، ای مولای من، از من پذیرایی کن و مرا پناه ده، همانا تو بزرگ‌منش و مهمان‌نوازی را دوست داری و از سوی خدا مأمور به پناه دادنی، پس برآور خواهشی را که برای آن در این روز بسوی تو روی آوردم و آن را از تو امید دارم، به حق مقام والای خود و جایگاه بلند اهل‌بیتت نزد خدا و جایگاه خدا نزد شما و به‌حق پسر عمویت رسول خدا که خدا بر او و خاندانش، همه و همه درود و سلام فرستد.

 

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 144018

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت عرشه‌آنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  سایر رسانه ها

   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت عرشه‌آنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

   ارسال نظر