پس از ۱۷ ماه پیگیری کارگروه فنی آبگیری دریاچه شهدای خلیج فارس نفس تازه در کالبد دریاچه چیتگر دمیده شد و انتقال حقابه‌ دریاچه شهدای خلیج فارس آغاز شد.

کد خبر: ۱۳۱۰۶۴

دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج فارس دریاچه‌ای مصنوعی است که در شمال غرب تهران با مساحت ۱۳۰ هکتار است و در مجاورت آن ۱۲۰ هکتار مجموعه تفریحی نیز در پهنه خشکی ایجاد شده‌است. مجموعه تفریحی توریستی دریاچه شهدای خلیج فارس، با عملکرد‌های فرهنگی، تفریحی و هنری این روز‌ها پذیرای مسافران نوروزی است.