مجری مشهور

صحبت زشت مجری مشهور روی آنتن زنده شبکه ۳

پیمان طالبی، مجری مشهور صداوسیما با ادبیاتی نامتعارف به مزاحمان تلفنی اورژانس روی آنتن زنده حمله کرد و آنان را احمق خواند!

صحبت زشت مجری مشهور روی آنتن زنده شبکه ۳
کدخبر: 106603

سایر رسانه ها

    ارسال نظر