مردم سپرده‌هایشان را از دو بانک خارج کردند /ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش یافت

۱.۲همت از سپرده‌های بانکی مردم در مردادماه جابه جاشد و به مانده سپرده‌های بانکی دیگر بانک‌ها افزوده شده است ؛

 مردم سپرده‌هایشان را از دو بانک خارج کردند /ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش یافت

۱.۲ همت از سپرده‌های بانکی مردم در مردادماه جابه جاشد و به مانده سپرده‌های بانکی دیگر بانک‌ها افزوده شده است ؛ مقصد اصلی سپرده‌های بانکی کجا بود؟آمارها نشان می‌دهد در مرداد امسال حدود ۱.۲ همت از سپرده‌های بانکی  از  دو بانک کوچ کرده و به دیگر بانک‌ها سرریز شده است.

به گزارش عرشه آنلاین، در تیر امسال حدود ۱۶ همت سپرده از ۳ بانک خارج و به دیگر بانک‌ها وارد شد اما این میزان در مرداد به میزان قابل توجهی کاهش یافته، در واقع می‌توان گفت ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها در مرداد ماه افزایش یافته است. در اردیبهشت نیز امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده از پنج بانک کشور خارج شده است. بیشترین خروج سپرده‌های بانکی  مربوط به بانک خاورمیانه و پست بانک ایران، بوده  است. بیشتر ورد هم به بانک ملت بوده است 

ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش یافت

در تیر امسال حدود ۱۶ همت سپرده از ۳ بانک خارج و به دیگر بانک‌ها وارد شد اما این میزان در مرداد به میزان قابل توجهی کاهش یافته، در واقع می‌توان گفت ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها در مرداد ماه افزایش یافته است.

اکو ایران نشوت در مرداد امسال حدود ۱.۲ همت سپرده از دو بانک خارج و به مانده سپرده‌ دیگر بانک‌ها افزوده شده است. 

جابجایی سپرده‌ها بین بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به ماه قبل کمتر شده است.

بررسی عملکرد ۱۴ بانک که گزارش ماهانه آنها در سایت کدال در دسترس است نشان می‌دهد در پنجمین ماه از سالجاری از میان ۱۴ بانک، حدود ۱.۲ همت سپرده از دو بانک خارج و به سپرده‌های دیگر بانک‌ها افزوده شده است.

از میان بانک‌های کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، تجارت و موسسه اعتباری ملل و قرض‌الحسنه رسالت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند و گزارش عملکردی از دیگر بانک‌ها در دسترس نیست.

ملت، مقصد اصلی سپرده‌های مرداد

در ماه قبل یعنی تیر ماه حدود 16 همت سپرده از 3 بانک خارج و به دیگر بانک‌ها وارد شد اما این میزان در مرداد تا سطح قابل توجهی کاهش یافته و به 1.2 همت رسیده، در واقع می‌توان گفت ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها در مرداد ماه افزایش یافته است.

بررسی گزارش عملکرد بانک‌های مورد اشاره نشان می‌دهد در مرداد امسال بانک ملت، مقصد اصلی سپرده‌ها بوده است، این در حالی است که در ماه قبل میزان مانده سپرده‌های بانک ملت کاهش یافته بود اما این کاهش در مرداد ماه با افزایش مانده سپرده‌ها به میزان 28.2 همت جبران شده است.

بعد از بانک ملت، بیشترین ورود سپرده طی مرداد ماه امسال مربوط به بانک‌های صادرات و پاسارگاد بوده است. طی دوره یکماهه مرداد امسال، به مانده سپرده‌های بانک‌های صادرات بیش از 21 هزار میلیارد تومان و به پاسارگاد نیز حدود 14 همت افزوده شده است.

مردم سپرده‌هایشان را از دو بانک حارج کردند

از طرفی بررسی میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌ بانک‌ها در مرداد امسال حکایت از پیشروی بانک دی دارد. این بانک بیشترین رشد را در میان بانک‌ها به ثبت رسانده که معادل 7.3 درصد است. مانده سپرده‌های بانک دی در پایان مرداد ماه امسال به بیش از 43 همت رسیده است.

کاهش مانده سپرده در دو بانک

از سوی دیگر در میان 14 بانک نام برده شده، دو بانک در مرداد امسال با کاهش مانده‌ سپرده‌ها مواجه شدند که بیشترین خروج سپرده مربوط به بانک خاورمیانه بوده است.

در مرداد ماه امسال مانده سپرده‌های بانک خاورمیانه حدود 760 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. پست بانک ایران، دیگر بانکی بود که طی دوره مورد اشاره با کاهش 456 میلیارد تومانی مانده‌ سپرده‌ها مواجه شد

دیگر رسانه ها

کدخبر: 106214

سایر رسانه ها

  • ناشناس

   اوضاع اقتصادی مالی بانکی رژیم بحرانی نگران کننده نامطمئن غیرقابل اعتماد است هرلحظه ممکن است پول‌های مردم توسط حکومت بلوکه شوند لذا سپرده گذاری در این سیستم ورشکسته زیان ده خیلی خطرناک است . در شرایط تورمی حدود ۵۰٪ سود حدود ۲۰٪سپرده گذاری برای هیچ کسی صرف نمی کند جز اقلیت بی خبر کسی سپرده گذاری‌ در این سیستم بانکی نابسامان بدصاحب نمی کند!

  • سیدعلی یزدان پناهی

   موارد اخبار را بطرف شور و شعف و امید بخشی به مردم گاهی اخبار شاد و مسرور کننده ارسال کنید.. شادی امید به آینده بهتر است

  ارسال نظر