خبر فوری:

اطلاعیه وزارت کار درباره مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

طبق تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد.

وزارت کار در ارتباط با گزارش‌های منتشرشده در ایلنا در ارتباط با مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان، جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرده است.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پس از تصویب در هیات وزیران در ۱۵ خردادماه امسال اعلام شد تا حداقل دریافتی بازنشستگان کمتر از حداقل حقوق مصوب کارگران نباشد.

بیشتر یخوانید

واکنش‌ها به توزیع بسته حمایتی بازنشستگان | دغدغه‌ی اصلی بازنشستگان افزایشِ حقوق است نه دریافت بسته‌ حمایتی!

مصوبه شورای‌عالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ را به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان مصوب کرد که طبق قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، نباید حداقل دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از این مبلغ باشد.

اکنون میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی، معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه است.

این افزایش حقوق در حالی با آخرین آمار تورم در کشور که ۳۸٫۷ درصد است اعلام شد که ۲۰ واحد درصد بالاتر از تورم است از این طریق قدرت خرید جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت.

بر اساس آمارهای تحلیلی، قدرت خرید ۷۰ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است

موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است.

طبق تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد».

مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یاشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیأت‌وزیران ارسال و هیأت‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.

بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه سال ۱۴۰۰، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد. بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال جاری براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیأت‌وزیران ارسال شد. نهایتاً در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ براساس مصوبه هیأت‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد.

مصوبه هیأت‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است. در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ده میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و…) که از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفر معادل ۶۲ درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود ۶۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد.

با توجه به اینکه پرداختی هر ماه به بازنشستگان عزیز از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا و مطابق جدول شروع می‌شود، حقوق خرداد به روال عادی و طبق زمانبندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت شده و واریز افزایش حقوق خرداد از ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه انجام می‌شود. مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد./ ایلنا

دیگر رسانه ها

 • ناشناس

  بی قانونی را بر نمی تابیم،😡😡😡😡😡😡😡😡

 • حمید

  با سلام الان وزیر کار رفته و سرمرست جدید منصوب شده اعلام میکنیم ما بازنشسته ها چ یزی نداریم که بخواهیم تاسف بخوریم اگر ب یست وزیر تا وزیر و سرپرست عوض بشود ما از حق خودمان نمی گذریم راید عین مصوبه شورا ی عالی کار اعمال بشود مجلس هم تصویب کرده که بی قانونی شده سازمان کمیته امداد نیس ت که از حق ما بگیرند وبه کسان دیگر بدهند در مورد دهک بندی هم دارای اشتباهاتی بو د ان شاالله که اصلاح بشود با تشکر

 • صفا

  اراجیف

 • ناشناس

  شما چرا افزایش حقوق میانه بگیر را افزایش نمی دهید و هر روز با این اراجیف بازنشست گان کارگری سخت و زیان آور را نگران می کن ید همه متن ها تکراری خبر افزایش حقوق چی شد؟ طلب 25درصد پارسال.38درصد+520هزار توم ان+متناسب سازی و پرداخت بدهی دولت چه شد. خبر تکراری.....

  • ناشناس

   شمادقیقا درست میفرماییدطلب25درصدی, سال قبل وافزایش حقوق 38درصدباضافه515000تومان امسال هرچندتورم بالای70درصدهست.

 • حمید

  آمارو ارقام ارزونی خودتون
  حق بازنشستگان و ادا کنید

 • بازنشسته

  این عدالت است، کسی حقوق ۹ میلیون میگیره حقوقش شده، ده میلیون هفتصد بازنشسته که حقوق نه میلیون هشتصد میگیره حقوقش شده، ده میلیون هشتصد پس حق بیمه که پرداخت کرده، چی چرا اذیت مردم مکنید واقعا اگر عدالت میخواهید حقوق شما مجلس و دولت هم همانده ما بشه

 • طاهر عبدلزاده

  با سلام
  من با مدرک دیپلم تورم کشور را با کالای مصرفی یک خانواده اعم از روغن،قند،شکر،چای،و... محاسبه کردم خیلی ساده روغن مایع 900گرمی در بهمن ماه 1400 -12600 تومان بود که الان شده 630000هزار تومن یعنی 450درصد افزایش وقتی حقوق دریافتی من مستمری بگیر از کار افتاده کامل تامین اجتماعی دربهمن1400 -3700000تومن بود روغن 12600تومن بود الان که حقوقم شده 5700000 هزار تومن همان روغن شده 63000تومن یا مدیران و مشاوران و مسئولان و شما خبرنگار عزیز که این مقاله را نوشتی و سردبیر محترم که نشر کردی بیسوادی و آمار بلد نیستی یا من در 12سال مدرسه که دیپلم ریاضی گرفتم دبیران ریاضی و کتابهای ریاضی و درس آمار زمان ما غلط بود

  • بازنشسته از گیلان

   انگار همه چیزشان فعلآ اشتباه در آمد...اخ ه چیزی میگفتن والان عمل مرد چیز دیگری را به ما نشان داد...یعنی بدبختی..حتی والله هیچ چیز جای اولش نیست وهمه چیز حرکت کرد وهر روز وارد هر مغازه میشوی ویک جنس جدی دتر افزایش پیدا میکنه ...خ‌ب بس بریم بمی ریم دیگه راهی نیست غیر از آین وسلام

 • محمدشقاقی

  شماازطرف وزارت کاراطلاعیه میدید مشروعیت نداریدتمامأازقماش ملکی وزیرمستعفی (اخراج ی)هستیدمیانه بگیرهاازحقشون کوتاه نمیآیند یاعلی

 • ناشناس

  آش نخورده دهان سوخته !! من حقوقم ۳۴۳۷۱۵۹۶ ریال است که ۵۷ درصدش میشود تفریبا میشود ۱۹۵۰۰۰۰تومان ولی بابت افزایش حقوق ۱۸۰۰۰۰۰ برابم واریز شده ! چرا؟!! مگر مالیات شاملش میشود ؟! مگر نگفتید بعد از افزایش نبابد از ۵۵۸۰۰۰۰ کمتر باشد برای من که با افزایش میشود تقریبٱ ۵۳۹۶۰۰۰ توان پس کسری آن تا مباغ ۵۵۸۰۰۰۰ تومان چه میشود ؟! تقریبٱ ۱۹۰۰۰۰ تومان کمتر است لطفٱ توضیح بفرمايبد . ممنون

 • مستمری بگیر

  همون ۵۷ درصدی هم که گفتند کمتر پرداخت ش ده اکثرا زیر. شش ملیون. مگه نگفتید سه وهفتصد. شش واریز میشه کو. کجا........

 • ناشناس

  پس حقوق میانه بگیرچی شد باسابقه ۳۳سال خد مت پارسال ۴میلیون و۲۰۰ می گرفتیم امسال ۱ میلیون وپانصد اضافه شده درصورتیکه کسانی باسابقه ۱۰سال ۲میلیون و دویست اضافه شده این عدالته اگر اینجوری بود کاش ماهم ۱۰سا ل بیمه پرداخت میکردیم اصلا تا حالا ما از سال ۷۰ حقوق میگیریم بی سابقه بود مگه قا نون تامین اجتماعی نگفته بیمه بیشتر مستمر ی بهتر

 • ناشناس

  یعنی اونی که ماهی ۱۲۰۰ میگیره ۱۰ در صد ا ضافه شده یعنی ۱۲۰ هزار تومن ،ممنون دولت مردان خسته نباشید با این تورم چه به روز ما اوردین مثلا دارین اصلاح می کنید می خو استین زمانی که پول بیت المال دلار،دلار ا ز کشور میرفت اصلاح کنین نه سر یک مشت مست مر بگیر بیچاره خدا اون بالاست

 • ناشناس

  حق بیمه بازنشتگان اجتماعی را بدین
  داستان تعریف نکنید بعداز 30سال پرداختی بیمه حقشان بسته معیشتی نیست
  دهک بندی برای ما خیلی گرون دراومد تازه یارانه بتونه دوقلم جواب بده همینه به ماندادین بازنشسته اجتماعی ومستاجر هستیم به بهانه ای که دخترمجردم حقوق بگیره ازیارانه حذف مان کردین! همین دختر برای هزینه ازدواج وجهیزه بایداز ما کمک بگیره بااین همه گرانی ها
  مگربه تنها یی میتونه؟

 • بازنشسته

  سلام بی قانونی برای رجال وسرمایه دار است که هر کاری دوست دارند انجام بدهند،قانون فقط برای ما فقرا ومستضعفین بود،حالا چی ؟پس چرا اینجا قانون را برای ما اجرا نمیک نید؟فکر کنم دیگه زمان ،زمان قانون جنگل ش ده،وباید یادی از میرزا کوچک خان جنگلی کن یم . اعتماد ما را نسبت به انتخابات،مسئول ین،اسلام و... به بی اعتمادی تبدیل نکنید

 • ناشناس

  سلام ما مستمری بگیر هستیم بااضافه حقوق شده ۳۴۰ ۰۰۰هزار تومان شما به ما بگید با این گرونی چکار کنیم

 • توحید

  سلام من 8495606ریال مستمری میگیرم یک سال هم شاید بیشتر من یک سال میزارم بیمه دار م خودم 40درصد از کار افتاده هستم مخوام ب دانم چقدر اضافه شده وماجرا من چی میشه

 • ناشناس

  بس کنید این همه شعارای دروغین رو خسته شدیم اگه راست میگید نه یارانه میخوایم نه جراحی اقتصادی میخوایم مارو برگردونید به سال60 که ایران پر بود از مردانگی ورشادت واز خود گذشتگی الان جز تزویر ودروغ وناعدالتی هیچ چیزی وجود نداره شما انگیزه ونشاط رو از جامعه گرفتین دیگه خنده ایی رو لبامون نیست گرونی خفه امان کرده کجاست فریاد رسی

 • محمدولایی بازنشسته

  دولت باید حقوق بازنشسته کشوری را با شاغل همتراز متناسب سازی کند این حقی قانونی بود که فقط وفقط فدای خط بازی شد ؟؟؟؟؟چرا ؟؟؟؟؟وقت نیست

 • ناشناس

  چرا،اینقدر،۲۴،رفت،۲۵رفت،۲۸رفت،تفاوت،حقوق ،چرا،اینقدر،دروغ میگید مگر،قبل،حقوق،نبای د تفاوت،روبریزید به،حرف،باشه،کلی،حرف،میز نم،کوحقوق،

 • بازنشسته تامین اشتباهی

  رسانه های مردمی حق نشر اخبار ندارند.صدا و سیما هم که دربست در اختیار دولت است.پس این اعتراضات نسبت به قانون شکنی مجری قا نون کجا درج می شود؟ملت را چی فرض کرده ای د؟

 • ناشناس

  متاسفانه همون ۵۷درصدی هم گفتند.کمتر پرداخت کردند.اخه چرا این همه دروغ.....
  آقایانی که تصمیم میگیرند.چرا همسان سازی نمی کنند.چرا کسی که ۳۰سال زحمت کشیده چهار میلیون بگیره یه میلیون سیصد اضافه شده ؟
  کسی ده میلیون میگیرند یه میلیون هفتصد اضافه شده؟این چه عدالتی ؟
  ما پنج میلیون پانصد چه کار کنیم؟

 • ناشناس

  خدا رحم کنه با این همه بی عدالتی ؟

 • محرم

  اینکه حداقل حقوق را به بازنشسته میدهید ا فتخار ندارد باید باعث شرمندگی شما باشد و لی اینکه حق یک عده بازنشسته را بگیرید ظل م و جور و تجاوز به حق و حقوق است و کیفر دارد

 • مهرداد

  هنوز افزایش حقوق واریز نشده چرا دروغ تحویل مردم میدید

 • محمدحسن زاده

  وزارت کاریا سوادتفسیرقانون 111 راندارد ی امیلی تفسیرمیکند.اگراینگونه تفسیرشودکه ح قوق مستمری هانبایدازحداقل کارگری کمترباش د.پس هیچ لزومی برافزایش حقوقهای بالاتر57 00000تومان نمی باشد.انهایی که حقوق بالات رمیگیرندبه همان نسبت بیمه بیشتری در30سال کارکردپرداخت کردند.درواقع این قانون بر ای اجرای کل افزایش شورای عالی کاردرتمام سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی هست.

 • رضا

  دوستان عزیز مگر قرار است چند بار از یک سوراخ گزیده بشویم مگر چهل و چند سال با دروغ وریا با ما ررفتار نکرده اند یک بار دیگر برای اخرین با از طریق دیوان نا عدالت برادران کانونهای بازنشستگی اقدام به شکایت کنند شاید البته شاید دل قضات بدرد امده و حق مان را بدهند زیرا تکی شکایت کنیم فا یده ندارد راحت حکم برایت میدهند با تشکر از همه نمایندگان و افراد دلسوز در کانون های بازنشستگی شهر ستان ها ومن التوفیق

 • ****

  الان تو چه خبر جدیدی به ما دادی ؟ از سال ۱۴۰۰ تا الان همین خبرو میشنویم هیچی هم تغییر نکرده و نخواهد کرد پس بیشتر ازاین دلمونو بهم نزنین

 • ناشناس

  ازکانون های بازنشستگان تامین اجتماعی تقا ضادارم از طریق دیوان عدالت اداری حق وحقو ق افراد را بگیرند باتشکر

 • تقی کریمی

  صندوق بازنشستگی ازنیروی کارش که باگوشی ت وی ادرات این سازمان بازی میکنن کم کنه به حقوق ما اضافه کنه

 • ناشناس

  یک روزنامه نوشتید حالا چی شد نفهمیدم اضا فه شد نشد چی شد؟ تو این مملکت اخبارش هم مثل اقتصادش قاطی پاطی است

 • ناشناس

  این اراجیف وانشا نویسی برای چیست ؟خلاف‌ کردید قانون شکنی کردید حق کشی کردید اعص اب میلیونها بازنشسته را خراب کردید نان آور خانواده راجلوی اهل وعیالش سر بزیر کر دید و،،،،،دیگر چه توجیهی برای این حق کشی دارید؟درقیام قیامت ازحق خود نخواهیم گذش ت ،نخواهیم گذشت ،نخواهیم گذشت

 • ناشناس

  سلام
  چرا کسی که حق بیمه بیشتر داده وحقوقی بالای ده تومن هست ده درصد اضافه شده
  پس او کسی که سی سال حق بیمه ازش کم شده وحق بیمه بیشتر داده یعنی هیچ
  عجب عدالتی

 • ناشناس

  همه رو گذاشتن سركار معلوم نيست كجا چه غلطي دارنرميكنن پول بازنشيته ها رو ميخوان كجا خرج كنن

 • بازنشسته

  سلام ما میگیم شاه نمیخایم نخست وزیر عوض میشه

  ما میگیم بی قانونی نم یخایم نخست وزیر عوض میشه
  ما میگیم طبق قانون افزایش حقوق میخایم به مت سبد م عیشتی ميدند یکدفعه بگید بجای حقوق صدقه م یدیم

 • یکی از باز نشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح

  با سلام به شما جنابان واقایان که البته روزی ما دست خداست وبس ولی متاسفانه در این جهان فانی که به هیچکس وفا نکرده این تصمیمات فانی افتاده دست شما اقایان گرامی ،جناب سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی ومردمی هست وبقول شما نیازی به تصمیم دولت نیست ،حداقل بگیران که به حق خود رسیدن ،چرا برای سایر سطوح بازی در میآورید وتوپ را هی میاندازید در زمین دولت ،چرا دولتی که هیچ کاری برای من باز نسشته ی تامین اجتماعی کاری انجام نمیدهد باید تصمیم بگیرد یک میلیون به حقوق من اضافه شده شما اقایان با آن حقوق بالا خودتان را بگذارید جای ما که هم البته من زن هستم ،سرپرست خانواده دختر دم بخت ،مستاجر با این یک میلیون اضافه چه کار میتوانم بکنم در صورتی که اجناس همه صد برابر شده ادم خرید میره اشکش در میاد به والله این ظلم در حق ما هستش از خدا بترسید دنیا دار مکافات هست این حق الناس هست که انجام میدهید خدا از این حق نمیگذرد ،خودتان میدانید که هیچکدام از سایر سطوح راضی نیستند ،خواهشا به شعور ما توهین نکنید که دولت این را گفته بعد خودتان میگویید به دولت مربوط نیست ،لطفا حق ما را بدهید ۳۸درصد بعلاوه ۵۱۵هزار تومان باور بفرمایید این هم باز کم هست وخودتان هم میدانید ،خدایا تو فریادرس ما نزد این بندگان تصمیم گیرنده باش

 • ناشناس

  آخه اینهمه دروغ چرا چرا ما رو امیدوار و بعد نا امید میکنید با این تورم حقوق 4میل یونی متوسط بگیر شد آخه چرا آنقدر بی انصا فی میکنید با 4میلیون و اضافه 1میلیون و10 0 هزار نمیشه یه خونه اجاره کرد بعد کف بخ وریم دارو درمانم با اون دو قلم قرص تامین اجتماعی درست میشه چشم پزشک بیمه نیست دن دانپزشک بیمه نیست معده و روده بیمه نیست پس یک دفعه بمیریم راحت شیم

 • ناشناس

  واقعأ شرم آوره که وزارت کار حتی بعد از برکناری عبدالملکی باز هم تلاش برای ماله کشی مصوبه ظالمانه 10درصدی بجای تغییر این مصوبه میکنه .معلوم میشه مشکل فقط عبدالملکی نبوده

ارسال نظر